Inwestycje w powiecie przeworskim dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Inwestycje w powiecie przeworskim dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Powiat Przeworski uzyskał rządowe wsparcie w kwocie blisko 11 mln zł.

Dofinansowanie obejmie realizację dwóch zadań:

1. Przebudowę dróg powiatowych nr P1592R Przeworsk – Ujezna – Pełkinie oraz nr P1593R Rozbórz – Mirocin – Ożańsk – łączna kwota dofinansowania to 6 998 000 zł.

2. Przebudowę drogi powiatowej nr P1607R Białoboki – Ostrów – Mikulice – kwota dofinansowania to 3 908 000 zł.

Przypominamy, że obecnie trwa realizacja zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku – przebudowa dróg powiatowych nr P1603 R Maćkówka – Żurawiczki; nr P1604 R Żurawiczki – Zarzecze; nr P1605 R Urzejowice – Krzeczowice – Siennów. Kwota dofinansowania wyniosła 3 572 266 zł, a zakończenie inwestycji planowane jest do 30 lipca br.

 

https://www.powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow