Ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „Katastrofa lotnicza”

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „Katastrofa lotnicza”

Przeworscy policjanci od kilku lat uczestniczą w działaniach, których założeniem jest szkolenie funkcjonariuszy w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. W ćwiczeniach uczestniczą również żołnierze, straż pożarna, ratownicy medyczni oraz przedstawiciele lokalnych sztabów zarządzania kryzysowego. Na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Łopuszka Mała odbyły się kolejne ćwiczenia pod kryptonimem „Katastrofa lotnicza – Powiat Przeworski 2019”.


24 i 25 października 2019 r. odbyło się Powiatowe Ćwiczenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Katastrofa lotnicza – Powiat Przeworski 2019”. Tematem ćwiczenia było „Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji wystąpienia pożaru po upadku statku powietrznego w kompleksie leśnym”. W ćwiczeniach, oprócz Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, uczestniczyli: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu przeworskiego, Samodzielny Publiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej, 34 Batalion Lekkiej Piechoty w Jarosławiu – Kompania Przeworska oraz Nadleśnictwo Kańczuga.

Przebieg ćwiczenia odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym dniu przeprowadzono sztabowe ćwiczenie w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku w ramach, którego doskonalono procesy decyzyjne i procedury postępowania. Zajęcia miały charakter teoretyczny i odbyły się w formie gry decyzyjnej z udziałem przedstawicieli wszystkich uczestników ćwiczenia.

Drugi etap przeprowadzony została 25 października br. i obejmował ćwiczenie praktyczne przeprowadzone w kompleksie leśnym na terenie gminy Kańczuga, w ramach, którego ćwiczono współdziałanie ze służbami biorącymi udział w ćwiczeniach, izolację rejonu zdarzenia, ewakuacje mieszkańców z zagrożonego terenu oraz działania poszukiwawcze za osobami, które mogły oddalić się z miejsca katastrofy.

Głównym celem zorganizowanych ćwiczeń jest, jak sama nazwa wskazuje, sprawdzenie możliwości koordynacji działań różnych służb w tak trudnych warunkach, sprawdzenie możliwości współdziałania i przepływu informacji pomiędzy uczestnikami tego typu akcji. W końcu ocena, co jeszcze można poprawić i co wymaga usprawnienia.

KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow