Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Shadow
Powrót

Regulamin

26 lutego, 2013

1. Regulamin określa zasady korzystania z Regionalnego Portalu Informacyjnego Twoje miasto Przeworsk funkcjonującego pod adresem www.MojPrzeworsk.pl zwanym dalej portalem Twoje miasto Przeworsk.

 

2. Właścicielem portalu Twoje miasto Przeworsk jest……, zwana dalej Wydawcą.  Portal zarejestrowany jest w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod pozycją 107 – serwis internetowy Twoje miasto Przeworsk – dziennik.

 

3. Dostęp do portalu Twoje miasto Przeworsk posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto na portalu, mogą używać na stronach portalu Twoje miasto Przeworsk zarezerwowanych dla nich loginów. Komentarze pod artykułami zamieszczonymi w portalu można dodawać bez uprzedniej rejestracji. Dodawanie komentarzy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. By komentarz się ukazał, wymaga akceptacji przez moderatora. Dodawanie komentarzy jest równoznaczne z akceptacją publikacji na stronie adresu IP i e-maila komentującego.

 

4. Uczestnik portalu Twoje miasto Przeworsk publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach portalu Twoje miasto Przeworsk.

 

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu Twoje miasto Przeworsk treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

 

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu Twoje miasto Przeworsk treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta.

 

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu Twoje miasto Przeworsk przekazów reklamowych.

 

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu Twoje miasto Przeworsk odnośników do stron internetowych stanowiących bezpośrednią konkurencję portalu Twoje miasto Przeworsk.

 

9. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w portalu Twoje miasto Przeworsk w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na portalu Twoje miasto Przeworsk przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Wydawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

 

10. Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu Twoje miasto Przeworsk innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

11. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu Twoje miasto Przeworsk oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

 

12. Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości umieszczania komentarzy na portalu Twoje miasto Przeworsk bez podawania przyczyn takiego działania.

 

13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu Twoje miasto Przeworsk.


Copyright 2011 - 2022 Portal MojPrzeworsk.pl