Skrót z protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Miasta- komentarz

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Skrót z protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Miasta- komentarz

Poniżej przedstawiamy komentarz naszego czytelnika

 

W dniu 29 czerwca 2017 odbędzie się  sesja RM Przeworsk, na której radni udzielą absolutorium za rok 2016 panu L. Kisielowi  Burmistrzowi  miasta Przeworsk. Z  tej okazji przybliżę  informacje, które mnie zainteresowały  z protokołów Komisji  Rewizyjnej  dotyczące realizacji budżetu miasta za rok 2016. Dzięki  programu rządowemu 500+ budżet wzrósł nam do 56 mln 39 tys. 646 zł i 63 grosze, po stronie dochodów.  W pozycji  wydatków należy zwrócić uwagę na rosnące co roku wydatki na remont dróg w 2016 ok. 700 tys.  oraz angażowanie się miasta w różne projekty poprawiające infrastrukturę miasta. W/g protokołu miasto dopłaciło  w roku 2016 kwotę  600 tys. do  uzupełnienia opłat za zbiórkę śmieci na rzecz Gospodarki Komunalnej w Przeworsku.  Na mocy ustawy śmiecie, które wytwarzamy, miasto ma obowiązek  odebrać i zagospodarować. Ponieważ system opłat jest nieszczelny, miasto postanowiło zweryfikować  liczbę zarejestrowanych mieszkańców – dostawców śmieci. Z kwoty 3 mln  opłat jakie wpłynęły za odpady, 600 tys.  dopłaca miasto jest według mnie dużą  kwotą . Obawiam się że czeka nas podwyżka opłat albo urzędnicy wyłapią  miejsca gdzie pojawiają się śmiecie za które nikt nie płaci albo płaci za mało. Wg moich spostrzeżeń największy problem w rozbieżności deklaracji stwarzają mieszkańcy bloków. Deklarują sortowanie śmieci a wyrzucają niesortowane. Jak to powiedziała moją sąsiadka dba o bezrobocie, daje ludziom prace, dlatego nie sortuje. Na pytanie jaką deklaracje złożyła z uśmiechem stwierdziła, że po co ma płacić więcej jak może mniej. Drugą  inwentaryzacją, które miasta przeprowadzi  będzie  zapoznanie się z ilością eternitu  na naszych dachach. Na rok 2017 otrzymaliśmy ok. 12 tys. zł. na pomoc  przy likwidacji eternitowych dachów. Jest to kropla w morzu naszych potrzeb . W centrum miasta znajduje się dach z eternitu  będący własnością wspólnoty, który ma setki metrów kwadratowych i należałoby go już dawno wymienić. Mieszkańcy nie chcą się zadłużać  i zbierają pieniądze na remont.
Wydatki na oświetlenie ulic i konserwacje lamp w 2016 roku wyniosły 623tys.zł.


Wydatki na działalność MOK-u wyniosła 850 tys. zł plus 41 tys. na plan przebudowy budynku i  90 tys. na następny etap cyfryzacji kina.


Wydatki na działalność Biblioteki Miejskiej wyniosły 645 tys. plus 80 tys. na remont budynku.


Wydatki na modernizacje Dworku z Krzeczowic –zasądzone przez sąd wyniosły 498 611,24 zł.


Wydatki  na szeroko rozumianą  kulturę fizyczną wyniosły 1 599 514,-zł. W wydatkach tych mieści się utrzymanie MOSiR-u , dotacje do klubów i sekcji sportowych, zakup auta do przewozu sprzętu , zakup wyposażenia  na uruchomienie hoteliku  dla sportowców  przy ul. Budowlanych. 


Podatki – opłaty, których nie lubimy płacić , ale na niepłacenie stać niewielu . Rekordzista w naszym mieście unika podatków  już  od 2007 roku czyli już ma mały jubileusz 10 lat.


Podatki  od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego wyniosły 3 024 846,10 zł. Zaległości  podatkowe z roku 2015 narastająco wynosiły  635 154,67 zł a na dzień 25.04.2017 wyniosła  585 477,98 zł. i pochodziła od 199 podatników. 


Łączna zaległość od 11 podatników na 31.12.2016 wyniosła 512 440,62 zł. Odnośnie jubilata w niepłaceniu,  komisja w protokole  napisała tak ,, Jego zaległość jest stosunkowo wysoka ,natomiast nie ma żadnych możliwości spłaty tego zadłużenia ,e gzekucja została  umorzona przez Urząd Skarbowy w Przeworsku ze względu na brak środków finansowych u dłużnika’’. Ręce opadają kupa kamieni to za mało powiedziane. Właściciel  gruntów-budynków , które wynajmuje nie płaci podatków a urzędnicy miasta są bezsilni, żeby przejąć  pieniądze lub obiekty, które dzierżawi . Jeżeli tak działa system urzędów skarbowych i sądów to nie wiem za co osoby tak pracujące biorą wypłaty. Urzędnicy prowadzą wysyłają upomnienia, pisma ale jak widać to nie skutkuje. 


Wymiar podatków od nieruchomości  od osób prawnych  wg deklaracji 123 podmiotów wyniosły 6 664 010,67 zł. Zaległości za rok 2015 wyniosły 20 790,67 zł, a na koniec  2016 roku  wyniosły 23 922,59 zł.


Opłaty komunalne są pobierane od 2638 osób fizycznych  i 265 osób prawnych . Naliczone opłaty od osób fizycznych wyniosły  1 286 540,-zł i stwierdzono zaległości w płatności na dzień 25.04.2017 w kwocie 87 536,69 zł i dotyczy ona 181 podatników. Naliczenie opłat od osób prawnych wyniosła 1650958,-zł , zaległości na dzień 25.04.2017 wyniosła 19 956,- zł. 


Wszystkie informacje na temat podatków członkowie komisji otrzymali od Kierowniczki  Referatu Podatków i Opłat  pani Ireny Kowal .


Komisja  Rewizyjna  podjęła uchwałę wnioskującą udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.


Tak jak zaznaczyłem powyżej jest to skrót z protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  w Przeworsku            

Stanisław Zawadzki

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow