Skrót sesji Rady Miasta Przeworska – Komentarz Czytelnika

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Skrót sesji Rady Miasta Przeworska – Komentarz Czytelnika

Poniżej przedstawiamy skrót III sesji VIII kadencji Rady Miasta Przeworska z dnia 20.12.2018. w formie komentarza naszego Czytelnika:


W dniu 20.12.2018 r. o godz. 16 w budynku Ratusza przewodniczący Tomasz Majba otworzył III sesje obecnej kadencji RM Przeworska. 


Tak na marginesie, nie wiem komu przeszkadzało długość kadencji Rady i Burmistrza, która trwała dotychczas 4 lata. Mieliśmy 7 kadencji razy 4 lata wychodzi 28 lat, a od teraz będę musiał się zastanawiać przy liczeniu, gdyż od 2018 roku kadencja w samorządach trwa 5 lat. Jak tu nie kochać naszych praktycznych polityków. 


Najważniejszym w/g mnie punktem sesji było przyjęcie planu budżetu na rok 2019. Propozycja pana burmistrza została przyjeta jednomyślnie, za głosowało 14 radnych.


Nie brałem udziału w pracach komisji, ponieważ w poniedziałek /17.12. 2018./ gdy miałem czas  nowy pan przewodniczacy komisji budżetowo – gospodarczej  radny Krzysztof Wisniowski zabronił mnie – mieszkańcowi  zadawania pytań podczas trwania omawianych tematów. Zaproponował, że swoje pytania mogę zadawać na końcu komisji i bedzie na nie odpowiadał tylko pan Burmistrz. Siedzenie w tym wypadku 4 godzin bez możliwości zadawania pytań uważałem za bezsensowne. 


Wracając  do najważniejszego punktu programu czwartkowej sesji RM przedstawię parę cyferek i porównam z planem budżetu na rok 2018. 
Dochody planowane w 68 068 074 zł.  w tym bieżące 65 629 419 zł. i majątkowe 2 438 655 zł.


Wydatki ogółem 67 568 074 zł w tym bieżące 60 267 269 zł i majątkowe 7 300 805 zł.


Przychody i wydatki są niższe o kilka milionów z roku 2018 ponieważ mieliśmy wiecej inwestycji ./ budynek MOK,zródła odnawialne, na same inwestycje w drogi i usuwiska powyżej 2mln zł./  


Jakie wydatki  w roku 2019 w/g planu nam wzrastają z porównaniu z 2018 roku .


Oczywiście na administracje rok 2018 — ogółem 5 667 036 zł  rok 2019 —-6 192 236 zł. czyli  425 200 zł wiecej.  


Głównie wzrastają wydatki na płace brutto administracji  2018 roku 3 660 000 zł, a w 2019 roku 4 111 000 zł czyli wzrost o 451 000 zł


Następny wzrost to na tzw. bezpieczeństwo — planowane 513 400 zł w 2019 na 399 400 zł w roku 2018.


Wzrost płac brutto w Straży Miejskiej  z 373 400 zł w 2018 roku do 407 000 zł. w planie na 2019 rok czyli wzrost  23 600 zł na chyba 5 osób brutto na cały rok 2019.


Do tych należy sobie dodać koszty administracji plus iwestycje/magazyn kryzysowy 100 000 zł/. 


Następna bardzo duża pozycja w wydatkach budżetu to oświata w roku 2019 to kwota 24 279 000 wzrost o ok 800 tys. z tego budżet miasta dopłaca ok. 10 mln.


Na MOK planuje pan burmistrz w 2019 roku się 935 tys. na zadania własne minimalny wrost 5 tys.


Na Bibliotekę 605 tys minimalny wzrost 20 tys.  


Na kulturę fizyczną MOSiR – 2 176 000 zł wzrost powyżej 400 tys, ale głównie na inwestycje przy ul.Budowlanych.


Następna duża pozycja w wydatkach to tzw. Transport


W tej pozycji pan Burmistrz mnie pozytywnie zaskoczył ok.2,5 mln na iwestycje drogowe tylko życzyć mieszkańcom, żeby były zrealizowane.
Wymienie tylko kilka – przebudowa bocznej Poniatowskiego -140 tys.,-przebudowa Uroczej -240 tys., przebudowa dróg Rynku -500 tys.,-Żurawia -150 tys., Klonowa kanalizacja 170 tys.,-Benbenka II etap kanalizacja 290 tys.,Dynowska II etap-220 tys.,parking Słowackiego I etap droga -100 tys.
Trzeba odnotować również wykup gruntów pod cmentarz 110 tys., przystosowanie DK na ul.Wiejskiej do Domu Seniora II etap-450 tys. ,
Powyżej podałem dane z planu budżetu, które mnie interesowały, oraz do których miałem przygotowanych 20 pytań.

Zbliżajacy się rok 2019 jest długi w końcu jak nasi politycy coś nie zmienią to 365 dni  i mam nadzieję,  że będę miał możliwość na innych spotkaniach z władzami miasta jako mieszkaniec zadania pytań na tematy, które mnie interesują.         


st.zawadzki       

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow