Konspekt z LV sesji Rady Miasta Przeworska 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Konspekt z LV sesji Rady Miasta Przeworska 

Komentarz Czytelnika

W dniu 30.08.201 przewodniczący RM Tomasz Kojder o godz. 13 w Ratuszu rozpoczął LV sesje RM Przeworsk. Obecnych było 14 radnych, jeden radny T. Majba był nieobecny. 


Według mnie ta sesja była przedostatnią sesja przed październikowymi wyborami samorządowymi. Porządek obrad zapowiadał krótką czasowo sesję, ponieważ większość punktów była jedynie formalnościami, dostosowaniem uchwał rady do obowiązującego prawa lub sprzedaży mieszkań. 


Idąc na sesje liczyłem że zobaczę przyszłych burmistrzów, radnych miejskich i powiatowych. Dzisiaj na pewno widziałem część przyszłych kandydatów na radnych jednego kandydata na burmistrza T.Kojdra, obecny burmistrz z ważnych powodów nie brał udziału w sesji. Dwóch pozostałych kandydatów na burmistrza będzie się promować w Internecie, w ulotkach lub na plakatach.


Wracając do sesji w punkcje zapytania radny Żuk zapytał się  wiceburmistrza kiedy ruszy inwestycja pt. odwodnienie ul. Korczaka i dlaczego ciężkie auta jeżdżą po ul. Sienkiewicza. Wiceburmistrz odpowiedział Żukowi, że plan inwestycji odwodnienia czeka na ocenę ochrony środowiska i gdy projekt zbierze wszystkie potrzebne pieczątki to będzie głoszony przetarg, druga sprawa ciężarowych aut  to większość zebranych radnych powinno pamiętać informacje burmistrza z ubiegłego roku, że spółka wiercąca dziury w ziemi daje 180 tysięcy złotych na drogę, ponieważ potrzebuje przejechać ciężkim sprzętem. Dodam tylko od siebie, że ok. 40 lat temu ktoś "zawalił" wytyczając układ drogowy ul. Korczaka z wjazdem z ulicy E-4 i przez te 40 lat nikt z władz nie pochylił się nad tym, żeby to poprawić. Dzisiaj mamy taki układ, że auta 50 – tonowe jeżdżą  środkiem osiedla po ulicy do 3,5 tony. Tomasz Kojder zapytał się, dlaczego powstający chodnik na ul. Krótkiej jest różnej szerokości? Wiceburmistrz odpowiedział, że wynikło to z konsensusu pomiędzy burmistrzem a konserwatorem zabytków i układem domów, które nie stoją w jednej linii. Radny Ryszard Łuczyk prosił o ujęcie w planach inwestycyjnych ogrodzenia i odwodnienia placu zabaw przy ul. Dobrej – wiceburmistrz odpowiedział, że na razie nie ma na to funduszy, ale jest 200 tys. na projekty obywatelskie i mieszkańcy osiedla mogą napisać projekt właśnie o takiej tematyce. Na dzień wczorajszy takich złożonych projektów jest 4.


Po wyczerpaniu ostatniego punktu sesji Przewodniczący zamknął 55 sesję RM Przeworsk.


Wracając do przyszłych wyborów samorządowych mamy obecnie zgłoszone trzy komitety wyborcze prawdopodobnie na burmistrzów plus jeden kandydat z PiS. Nie wiemy czy inne partie ogólnopolskie będą miały w Przeworsku kandydatów na burmistrzów i radnych. Burmistrz zaproponował po raz pierwszy program obywatelski zarezerwował 200 tys. i mamy 4 projekty, a przecież są komitety osiedlowe, radni i mieszkańcy, które co roku piszą litanie potrzeb na osiedlach do budżetu, a jak przyjdzie o konkrety nie ma nikogo chętnego. 

Mamy prawdopodobnie 4 kandydatów na burmistrzów, każdy musi wystawić co najmniej 8 kandydatów na radnych w 8 okręgach jednomandatowych razem 32 osoby i tylko 4 projekty. Czy chodzi tylko o pieniądze, przypuśćmy, że po wyborach  następnym posunięciem znanego prezesa będzie zniesie diet radnym, społecznie – zero kasy. Byłoby ciekawie.


Można lubić lub nie lubić obecnego burmistrza Leszka Kisiela ma swoje zalety i wady jak każdy z nas, ale trzeba przyznać, że do wyborów przygotował się solidnie. Czekam jaką drużynę radnych wystawi. 

 

st.zawadzki

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow