Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych

W dniu 2 stycznia 2017 roku w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyło się uroczyste rozpoczęcie działalności Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu, który będzie funkcjonował na bazie byłego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.

 

W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, Zastępca Wójta Gminy Jan Telega, Sekretarz Gminy Tadeusz Kiełbowicz, Skarbnik Gminy Barbara Podolak, dyrektorzy i kierownicy wszystkich obsługiwanych jednostek oraz pracownicy Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu.

 

Podczas spotkania Pan Wiesław Kubicki przedstawił pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych oraz omówił zakres zadań jaki będzie przez nich wykonywany. Następnie Dyrektor ZOSiJB Pani Sylwia Bembenek  przedstawiła zasady współpracy z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych.

 

Na koniec spotkania zostały podpisane porozumienia pomiędzy dyrektorem ZOSiJB oraz Dyrektorem Centrum Kultury Panią Barbarą Szczygieł oraz kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu Panią Bożeną Nowosiad. Porozumienia określają zakres wspólnej obsługi jaką będzie prowadził ZOSiJB na rzecz ww. jednostek. Zakres wspólnej obsługi prowadzonej dla szkół i pozostałych jednostek budżetowych został określony w Uchwale Rady Gminy Zarzecze.

 

Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu prowadzi wspólną obsługę wszystkich szkół i jednostek budżetowych gminy, w szczególności: zadania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługa płacowa, kadrowa, informatyczna i BHP.

 

dscf1641

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow