Zmiany na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Sieniawa!

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zmiany na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Sieniawa!

W dniu 14 stycznia br. nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Sieniawa. Decyzją Burmistrza Adama Woś funkcję tą objęła Barbara Matyja, wieloletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, dotychczasowy Kierownik Referatu Organizacyjnego i ds. Rady Miejskiej.


W ostatnich latach, Pani Barbara Matyja zajmowała się obsługą Rady Miejskiej i jej komisji stałych, obsługą organizacyjno-administracyjną Burmistrza Miasta i Gminy i jego Zastępcy oraz sprawami kadrowymi i administracyjno-technicznymi Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.


Dała się poznać jako osoba kompetentna, odpowiedzialna oraz sumienna. Z wielkim zaangażowaniem współpracowała z radnymi Rady Miejskiej w Sieniawie kilku kadencji oraz sołtysami, koordynując działalność organu stanowiącego gminy, jak również jednostek pomocniczych. Jestem w pełni przekonany, że pani Barbara Matyja sprawdzi się na tym stanowisku. 


Przy tej okazji chciałbym podziękować Panu Jerzemu Mazur, który pełnił funkcję Sekretarza Miasta i Gminy Sieniawa nieprzerwanie od 2006 roku, a od 20 listopada 2018 r. objął stanowisko Wicestarosty Przeworskiego.


Gratuluję nowej Pani Sekretarz, jak również Panu Jerzemu Mazur pełnienia tak ważnej funkcji!


Adam Woś
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow