Sprawa podrobienia dokumentów w UG Sieniawa rozpatrywana po raz kolejny 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Sprawa podrobienia dokumentów w UG Sieniawa rozpatrywana po raz kolejny 

W maju tego roku jako pierwsi napisaliśmy o tym, że Prokuratura Rejonowa w Przeworsku prowadzi postępowanie ws. podrobienia dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa. Czyn dotyczy dokumentu umieszczonego na stronie gminy 20.03.2018 roku. ( tutaj ) Na stronie Twoje miasto Przeworsk pojawiły się też oba dokumenty. Oryginalny i ten, który został zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Sieniawa. Sprawę w prokuraturze najpierw umorzono, następnie uznano, że należy się jej jeszcze raz przyjrzeć.  

Kiedy w maju pytaliśmy o komentarz ws. podrobienia dokumentów w Sieniawie nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Teraz burmistrz Miasta i gminy Sieniawa Adam W. na stronie Urzędu Gminy zamieścił oświadczenie „(…)Prokuratura Rejonowa w Przeworsku po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy (materiały z przeprowadzonych badań przez odpowiednie instytucje)postanowieniem z dnia 15 lutego 2018 roku umorzyła postepownaie stwierdzając, że zawiadomienie było nieuzasadnione. W związku z tym uważałam za stosowne, pomimo, że nie było takiego zalecenia ze strony Prokuratury, powiadomić Społeczeństwo Miasta i Gminy Sieniawa, że nie miało miejsca zatrucie powietrza i nie doszło do żadnego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, oraz zanieczyszczenia środowiska.  Obecnie postawiono mi zarzut, że na moje polecenie przerobiono treść postanowienia Prokuratury Rejonowej- nie przedstawiając go społeczeństwu w całości. Postanowienie zawierało bardzo obszerne uzasadnienie. Intencją moją było przedstawienie społeczeństwu tych informacji w sposób zwięzły i czytelny tj. na jednej stronie umieścić treść postanowienia  oraz najistotniejsze fragmenty uzasadnienia, które potwierdziły bezpodstawność złożonego w listopadzie 2017 zawiadomienia.(…)”-napisał w oświadczeniu Adam W. 


Pełna treść oświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama W. 


Prokuratura Rejonowa w Przeworsku ws. umorzenia postępowania dotyczącego podrabiania dokumentów i kolejnego wszczęcia postępowania w tej sprawie udziela zdawkowych i niekompletnych informacji. Prokuraturę pytaliśmy czy sprawę umorzono i czy znów jest rozpatrywana, oraz czy  sprawę nadal prowadzi Policja w Przeworsku czy została przekazana innej jednostce, która pracuje pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Przeworsku, oraz czy Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa usłyszał w tej sprawie zarzuty. Prokurator Rejonowa Anna Bąk – Wójtowicz potwierdziła, że sprawę pierwotnie umorzono, jednak nic więcej w tej sprawie mówić nie chce, tłumacząc się dobrem śledztwa –(…) Obecnie postępowanie przygotowawcze pozostaje w toku i ze względu na dobro toczącego się postępowania szczegółowe udzielanie informacji będzie możliwe po jego zakończeniu -usłyszeliśmy w prokuraturze.  


Dlaczego sprawa dokumentów o okrojonej treści zamieszczonych na stronie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa stała się tak tajna, nie wiadomo. Do sprawy wrócimy.


BO

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow