Prokuratura prowadzi śledztwo ws. podrobienia dokumentów w Sieniawie

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Prokuratura prowadzi śledztwo ws. podrobienia dokumentów w Sieniawie

Prokuratura Rejonowa w Przeworsku prowadzi postępowanie ws. podrobienia dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa. Czyn dotyczy dokumentu umieszczonego na stronie gminy 20.03.2018 roku. 


Prokurator Rejonowy z Przeworska Anna Bąk-Wójtowicz potwierdza iż taka sprawa jest prowadzona pod nadzorem przeworskiej prokuratury- Postępowanie prowadzone jest ws. podrobienia w czasie i miejscu bliżej nieustalonym, jednak nie wcześniej niż przed 15.02.2018 i nie później niż w dn. 20.03.2018 dokumentu w postaci postanowienia umorzeniu śledztwa z dn. 15.02.2018 wydanego przez Funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku i zatwierdzonego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Przeworsku i posłużenie się tym dokumentem  jako autentycznym poprzez publikacje w dn.20.03.2018 na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa. (Czyn ten jest zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności-270 KK § 1- Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5-przyp. autora). Postępowanie jest w toku. KPP w Przeworsku po zebraniu materiału dowodowego złożyła wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, żeby wyłączyć przeworskich policjantów z prowadzenie tej sprawy- podsumowała szefowa przeworskiej prokuratury. 

Urzędnicy Miasta i Gminy Sieniawa odmówili komentarza w tej sprawie.


Fot 1. Dokument pobrany ze strony  internetowej miasta i gminy Sieniawa.

 

Fot. 2. Dokument wysłany przez KPP w Przeworsku. 

BO

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow