Nielegalna wycinka drzew pod Sieniawą 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Nielegalna wycinka drzew pod Sieniawą 

30 sierpnia zgłosili się do nas mieszkańcy, którzy informowali o nielegalnej wycince drzew w miejscowości Wylewa. Na miejsce wezwali policję, która przerwała nielegalny proces.


–  30 sierpnia ok. godz. 16.50 dyżurny przeworskiej komendy został poinformowany przez Straż Leśną o  nielegalnej wycince drzew z prywatnego lasu. Na miejsce udali się policjanci z Komisariatu Policji w Sieniawie, którzy potwierdzili treść zgłoszenia. Na terenie prywatnego lasu znajdowało się drewno sosnowe w ilości ponad 360 sztuk kloców, co stanowi ok. 80 m³ drewna. Policjanci zabezpieczyli teren, wykonali oględziny oraz ustalili świadków. W sprawie wycinki drzew poinformowano Starostwo Powiatowe w Przeworsku celem podjęcia stosownych czynności w kwestii zabezpieczenia drewna. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające o wykroczenie z art. 158 par. 1 kodeksu wykroczeń.  (Art. 158. Bezprawne pozyskiwanie drewna z lasu przez właściciela lub posiadacza § 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.) – poinformowała Renata Jaremko, Rzecznik Prasowy KPP w Przeworsku


BO

 

Fot. KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow