W kościele św. Jana Chrzciciela Sensacyjne odkrycia

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

W kościele św. Jana Chrzciciela Sensacyjne odkrycia

Podczas wykonywania ekspertyz i odkrywek na ścianach kościoła św. Jana Chrzciciela w Sieniawie, konserwatorzy odkryli unikalne polichromie z XVIII i XIX wieku. Przedstawiają one biblijne postacie namalowane z profilu lub z tyłu, co jest wyjątkową rzadkością.

 


W trakcie dalszych badań, w prezbiterium kościoła okazało się, że są tam dwa obrazy ukrzyżowania Chrystusa. Ten dotychczas widoczny, malowany niespełna wiek temu farbą temperową oraz zachowany pod nim inny, dużo starszy, malowany farbą olejną. Być może jeszcze XVIII. wieczny.
Świątynię dla wiernych obrządku rzymskokatolickiego w 1753 r. fundował książę Adam Czartoryski. Jednak w czasie zaborów, Austriacy przekazali kościół greko-katolikom, który służył im jako cerkiew do 1947 r. Później przez jakiś czas ze świątyni korzystali wierni obu obrządków. Ostatnio nieużywana, popadała w ruinę. 


Dla utrzymania ładu architektonicznego centrum miasta, władze miasta i konserwatorzy podjęli decyzję o remoncie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Zlecono już opracowanie dokumentacji technicznej na remont tego unikalnego obiektu wraz z otoczeniem, oczywiście pod nadzorem i przy wsparciu konserwatora zabytków. W przyszłym roku będzie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie remontu zabytku, z unijnych środków pomocowych. Projekt ma być zrealizowany do końca 2016 roku. 


Po remoncie kościół św. Jana będzie pełnił role kaplicy przedpogrzebowej, miejsca spotkań duszpasterskich i ekumenicznych.
Sieniawa znana jest z wyjątkowych zabytków zbudowanych w jednolitym stylu barokowym jak Pałac Czartoryskich, Ratusz, Spichlerz czy fortyfikacje obronne z XVII w. Ciekawe architektonicznie są zabytki sakralne; dawny zespół klasztorny OO. Dominikanów (obecnie kościół parafialny) i właśnie kościół pw. św. Jana Chrzciciela. 


Mimo dynamicznego rozwoju Sieniawy i zmian zabudowy, widać dbałość władz o zabytki, które świadczą o naszej bogatej przeszłości i tożsamości, szacunku do historii i dorobku wielu pokoleń. Szczególne zrozumienie i wsparcie wykazują w tym zakresie obecne władze samorządowe z burmistrzem Adamem Wosiem na czele. Również proboszczowie wykazują wiele troski i zaangażowania w utrzymaniu i odnawianiu cennych obiektów zabytków sakralnych. Wzorcowym przykładem współdziałania samorządu i parafii był remont zabytkowej XVII wiecznej drewnianej cerkiewki w Rudce, gdzie gmina przejęła ją w użytkowanie i po odnowieniu, głównie dzięki finansowaniu przez konserwatora zabytków, służy miejscowym parafianom. 


    Warto też wspomnieć, że z niezwykle szerokim rozmachem w ostatnich latach prowadzone są prace remontowe w kościele parafialnym w Sieniawie. Po wykonaniu ogrzewania podłogowego położono granitową posadzkę. Z budżetu gminy dofinansowano 110 tys. zł z funduszu ochrony zabytków, 90 tys. od konserwatora zabytków, 160 tys. kosztów pokryła parafia. Prowadzony jest remont budynków na skarpie z przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży gdzie parafia wydatkowała kwotę 180 tys. zł. Odnowiono dzwonnicę, ogrodzenie z murem z udziałem dofinansowania gminy w wysokości 140 tys. zł. oraz Marszałka Województwa w kwocie 40 tys. zł.


    Odkryte ostatnio malowidła freski staną się przedmiotem badań konserwatorów sztuki i będą wymagały gruntownego odnowienia w trakcie remontu. Komentując opisane we wstępie rewelacje, ks. Jan Grzywacz, proboszcz sieniawskiej parafii, zastanawia się jakie tajemnice kryją podziemne krypty i piwnice tej zabytkowej świątyni.

Janusz Świt

http://www.sieniawa.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow