Dla osób starszych i samotnych

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Dla osób starszych i samotnych

21 grudnia br. w Wielkiej Sali Cesarskiej sieniawskiego pałacu odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych oraz podopiecznych ŚDS-u, ich rodziców i opiekunów. Spotkanie zorganizowały Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie.

W wigilii wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców oraz zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Adamem Wosiem i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieniawie Danutą Król na czele, ks. Jan Grzywacz, Nadleśniczy Jan Śliwa, komendant Komisariatu Policji w Sieniawie Bogusław Pisarczyk. Przybyłych na uroczystość gości powitała dyrektor M-GOPS Małgorzata Gnida. Następnie życzenia zdrowych i radosnych świąt złożył wszystkim obecnym burmistrz Adam Woś. Świąteczny nastrój wprowadził program słowno-muzyczny w wykonaniu podopiecznych i pracowników ŚDS-u, którym akompaniował Krzysztof Groch. Po wspólnej modlitwie, prowadzonej przez ks. Jana Grzywacza, zebrani podzielili się opłatkiem, a potem zasiedli do wigilijnego stołu.

Organizowane go roku spotkanie świąteczne jest już tradycją dla wielu starszych i samotnych mieszkańców naszej gminy, a jego celem jest nie tylko wprowadzenie świątecznego nastroju, ale przede wszystkim przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.

1612280200490222

Marta Kozłowicz

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow