Staż zawodowy szansą na lepszą przyszłość

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Staż zawodowy szansą na lepszą przyszłość

W październiku 2018 grupa uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze  ma szanse  wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy w ramach projektu „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość”. Projekt nr 2018-1-PL01-KA102- 049554, realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Termin wyjazdu na staż to: 15.10 – 30.10.2018, miejsce pobytu i stażu: Platamonas/Larissa, Grecja. Udział w projekcie przewidziany jest dla uczniów klas 2,3 i 4. Do udziału w stażu zakwalifikowano kolejno 7 techników żywienia i usług gastronomicznych, 6 techników mechaników, 17 techników logistyki. 


Udział w stażu jest w całości finansowany ze środków unijnych. Uczniowie mają zapewnione odpowiednie zaplecze przygotowujące, ubezpieczenie, kieszonkowe, wsparcie trzech opiekunów w czasie podróży i pobytu na stażu oraz podróż z Kańczugi do miejsca stażu i z powrotem. Organizacja partnerska z Grecji zapewnia miejsca odbywania stażu, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny oraz mentoring. 


Staże będą realizowane w odpowiednio dobranych  firmach w zależności od kierunku kształcenia. Projekt ma na celu dać uczniom możliwość zdobycia doświadczenia, poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Praktyka zagraniczna pozwali na poszerzenie kompetencji a także na sprawdzenie możliwości zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych.  Projekt zakłada również praktyczne sprawdzenie posiadanych kompetencji językowych – w pracy, czasie wolnym. 


Uczniowie ponadto będą mieli zorganizowany czas na poznanie historycznych miejsc, kultury lokalnej, tradycji i zwyczajów. Nie zabraknie czasu na wypoczynek oraz integrację. 


W ramach projektu przed wyjazdem zapewniono uczniom odpowiednie przygotowanie – kurs języka angielskiego skupiający się na udoskonaleniu umiejętności komunikacji  w obcym języku, jak również utrwalenie słownictwa branżowego; kurs pedagogiczny mający na celu wsparcie w procesie aklimatyzacji, radzenia sobie w nowych warunkach; kurs kulturowy poszerzający wiedzę na temat różnorodności kulturowej Europy oraz historii i kultury Grecji. Zapewniono uczniom również kurs teoretyczny mający na celu wyrównanie poziomu wiedzy z danej specjalizacji – przypomnienie pojęć, budowy urządzeń czy obsługi odpowiednich programów. 

 

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow