Czas na biznes

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Czas na biznes

Projekt „Czas na biznes!” skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy chcieliby otworzyć własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  tj. osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, kobietami, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

–      doradztwa i szkoleń dotyczących zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu – zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 6  oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

–      bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w kwocie do 23 000,00 zł,

–      wsparcia pomostowego w wysokości 1 750,00 zł przez pierwsze 8 miesięcy po otwarciu działalności,

–      wsparcia pomostowego doradczego – biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

                Jeżeli uważa Pani tę inicjatywę za potrzebną prosimy o zachęcenie Mieszkańców Gminy  do udziału w wyżej wymienionym nieodpłatnym projekcie.

czas_na_biznes

                Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów, tel.: 608 396 822,  e-mail: dotacje@amd-group.pl

Gmina Gać
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow