Powiatowa sesja absolutoryjna

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Powiatowa sesja absolutoryjna

13 czerwca 2017 roku odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Przeworskiego, na której zostało podjęte 5 uchwał Rady Powiatu. Jedną z nich była uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.


Radni dokonując kontroli wybranych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji dochodów i wydatków, dokonaniu merytorycznej i rzetelnej oceny oraz wysłuchaniu wypowiedzi Starosty Przeworskiego przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu z wykonania ubiegłorocznego budżetu, po czym podjęli jednogłośnie uchwałę Nr XXI/155/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Radni przyjęli, również uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku za rok 2016. W trakcie sesji zostało przyjęte Stanowisko Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Karty Samorządności, która określa podstawowe zasady ustrojowe i akcentuje rolę samorządu terytorialnego, jaka została przypisana ustawą zasadniczą i innymi aktami prawnymi.


http://zpp.pl/sites/default/files/wydarzenia/zpp_karta_samorzadnosci_2017.pdf

 

kiszka