Powiatowa sesja absolutoryjna

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Powiatowa sesja absolutoryjna

13 czerwca 2017 roku odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Przeworskiego, na której zostało podjęte 5 uchwał Rady Powiatu. Jedną z nich była uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.


Radni dokonując kontroli wybranych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji dochodów i wydatków, dokonaniu merytorycznej i rzetelnej oceny oraz wysłuchaniu wypowiedzi Starosty Przeworskiego przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu z wykonania ubiegłorocznego budżetu, po czym podjęli jednogłośnie uchwałę Nr XXI/155/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Radni przyjęli, również uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku za rok 2016. W trakcie sesji zostało przyjęte Stanowisko Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Karty Samorządności, która określa podstawowe zasady ustrojowe i akcentuje rolę samorządu terytorialnego, jaka została przypisana ustawą zasadniczą i innymi aktami prawnymi.


http://zpp.pl/sites/default/files/wydarzenia/zpp_karta_samorzadnosci_2017.pdf

 

kiszka

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow