Oświadczenia majątkowe włodarzy z powiatu za 2017 rok 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Oświadczenia majątkowe włodarzy z powiatu za 2017 rok 

Dane podane zostały według oświadczeń majątkowych zamieszczonych  w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Za 2017 rok w BIP brakuje danych wójta gm. Tryńcza Ryszarda Jędrucha, wójta gm. Jawornik Polski Stanisława Petyni, wójta gm. Gać Grażyny Pieniążek, oraz burmistrza Przeworska Leszka Kisiela. 


Dane zostaną uzupełnione po tym jak oświadczenia pojawią się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt gminy Adamówka Edward Jarmuziewicz w  2017 roku zarobił 150 332, 69 zł,  w 2016 zarobił 150 332,69 zł zaś w 2015-  122 220, 99 zł.  Wójt wspólnie z małżonką zgromadził 66 tys. oszczędności. Są właścicielami domu o powierzchni 220m, którego wójt szacuje wartość na 250 tys. i mieszkania 47 m o szacowanej wartości 194 tys. zł. Ponadto wójt jest właścicielem gospodarstwa indywidualnego o powierzchni 2,97 ha o wartości 35 tys. zł z tego tytułu w ub. roku osiągnął przychód i dochód w wysokości 55 tys. zł. Wójt z małżonką jest właścicielem działki budowlanej o powierzchni 773 m kw., której wartość szacuje na 25 tys. zł i trzech działek rolnych i jednego samochodu 

Burmistrz miasta i gminy Sieniawa Adam Woś w 2017 roku zarobił 159 597, 67 zł  w 2015 zarobił 158 889, 39 zł a w 2016 roku 196 093, 57 zł. Burmistrz nie zgromadził żadnych oszczędności. Wspólnie z małżonką jest właścicielem domu o pow. 230 m, którego wartość szacuje na 400 tys. zł Burmistrz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 37, 61 ha, którego wartość szacuje na 380 tys. zł. Wspólnie z małżonką ma silosy zbożowe i wiatę magazynowo-sprzętową. Z tego tytułu w ub. roku osiągnął 152 279,00 zł przychodu i 53 tys. zł dochodu. Wspólnie z małżonką otrzymał 53 065,00 zł dopłaty z UE  i ARIMAR (kwota podana netto) oraz razem z małżonką jest właścicielem gospodarstwa agroturystycznego, którego wartość szacuje na milion zł. Jest właścicielem gruntów rolnych i nieruchomości rolnej. W 2017 roku otrzymał też rekompensatę kosztów polowań w wysokości 215,30 zł, dietę za udział w sesji powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej  360 zł, oraz 240 tys. zł za sprzedaż gruntów. Wspólnie z małżonką jest właścicielem dwóch ciągników, czterech samochodów, przyczepy rolniczej, zestawu uprawowo-siewnego, siewnika do nawozów i opryskiwacza.  

Wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch w 2016 roku zarobił 133 471, 80 zł , w  2015 zarabiał 157 290, 16 zł. Brak danych za ubiegły rok. 

Wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec w 2017 roku zarobił 139 316, 29 zł w 2016 roku zarobił 139 316, 29 zł a w 2015 roku  144 515, 74  zł. Wójt wspólnie  małżonka zgromadził 98 tys. zł. Podaje, że nie jest właścicielem żadnego domu i mieszkania, oraz działek.  Osiągnął dochód z działalności wykonywanej osobiście w kwocie 7 795,20 zł. Wspólnie  małżonką są właścicielami dwóch samochodów.

Wójt gminy Gać Grażyna Pieniążek w 2016 roku zarobiła 121 040,00 zł. W 2015 roku 122 998, 29 zł. Brak danych za ubiegły rok. 


Burmistrz miasta Przeworska Leszek Kisiel w 2016 roku zarobił 152 440, 60 zł, a w 2015 roku 141 292, 28 zł. Brak danych za ubiegły rok. 

Wójt gminy Zarzecze Wiesław Kubicki  w 2017 roku zarobił 138 132, 70 zł, w 2016 zarobił 138 132, 70 zł a w 2015 138 496, 58 zł, zł.  Razem z małżonką zgromadził 46 tys. zł. Są właścicielami domu o pow. 156 m, którego wartość szacuje na 250 tys zł. Wójt jest współwłaścicielem dom o pow. 56 m, którego wartość szacuje na 10 tys. zł Ponadto jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 2,98 ha, którego wartość szacuje na 150 tys. zł. Wspólne z małżonką są właścicielami działki budowlanej na której stoi ich dom, o wartości 50 tys. zł. Ponadto otrzymał wynagrodzenie z działalności wykonywanej osobiście 2 716 zł, dieta członka Związku OSP w Warszawie 888 zł, dieta Krajowej Izby Rolniczej 1827 zł, dieta członka Podkarpackiej Izby Rolniczej 5591 zł. Wspólnie  małżonką są właścicielami jednego samochodu. 

Burmistrz miasta i gminy Kańczuga Jacek Sołek w 2017 roku zarobił 149 131, 02 zł,  w 2016 roku zarobił 183 491, 66 zł a  w 2015 149 491,00 zł. Burmistrz zgromadził 82 tys. zł oszczędności. Jest właścicielem domu o powierzchni 114 m, którego wartość szacuje na 60 tys. zł. Ponadto jest właścicielem gospodarstwa drobnotowarowego o pow. 7, 38 ha , którego wartość szacuje  na 71 tys. zł z drewniano murowaną zabudową i działkami. 4,40 ha stanowi indywidualną własność burmistrza, zaś działka 2,98 ha to wspólnota małżeńska. Burmistrz wraz z małżonką  z tego tytułu w ub. roku osiągnął przychód 69 800 zł, i dochód 25 tys. zł. Ponadto otrzymał dietę przewodniczącego rady LGD 1350 zł. Wspólnie z małżonką są właścicielami dwóch ciągników, dwóch samochodów i kombajnu.

Wójt gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia w 2016 roku zarobił 136 502,00 zł, w 2015 roku 128 631, 91 zł. Brak danych za ubiegły rok. 


Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew Kiszka w 2017 roku zarobił 151 708, 82 zł, w 2016 roku zarobił 153 087,28 zł a w 2015  176 059,70 zł. Starosta zgromadził ponad 18 tys. zł oszczędności.  Wspólnie  z małżonką był właścicielem domu o powierzchni 231 m, którego wartość podaje na ok. 250 tys. zł, mieszkania 48 m, którego wartość podaje na 120 tys. zł , gospodarstwa rolnego o powierzchni 1, 66 ha, którego wartość podaje na 300 tys. zł, oraz działki budowlanej, na której stoi jego dom i trzech działek w Urzejowicach, oraz trzech samochodów.
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow