Kolejne scalenia gruntów w Powiecie Przeworskim

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Kolejne scalenia gruntów w Powiecie Przeworskim

W dniu 28.12.2018 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Przeworskim reprezentowanym przez Starostę Przeworskiego Bogusława Urbana wraz z Wicestarostą Jerzym Mazurem, a Samorządem Województwa Podkarpackiego na operację typu „Scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki tym środkom na terenie Powiatu Przeworskiego będą realizowane prace scaleniowe w 7 miejscowościach: Hadle Kańczuckie, Mikulice – Wolica, Siennów, Łapajówka, Maćkówka, Żurawiczki na ogólną powierzchnię ok. 3 396 ha.

Wartość realizacji zadań w w/w obiektach to kwota ok. 41 mln zł, w tym zagospodarowanie poscaleniowe wyniesie ok. 29 mln zł.

Łączna suma powierzchni objętej scaleniem gruntów w powiecie przeworskim to ok. 7 tys. ha za kwotę ok. 76,5 mln zł, w tym zagospodarowanie poscaleniowe wyniesie ok. 54 mln zł.

http://www.powiatprzeworsk.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow