Kłak zamiast Kiszki

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Kłak zamiast Kiszki

Zostały wybrane nowe Rady Programowe TVP i Polskiego Radia. Do tej pory członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Rzeszów był Zbigniew Kiszka(PSL). Na ostatnim posiedzeniu zarządu do Rady Programowej TVP w Warszawie oddział Rzeszów, wybrano Krzysztofa Kłaka(PO). 

Zgodnie z nową ustawą kończy się kadencja powołanych przez KRRiT rad programowych radia i telewizji publicznej. Nowe rady powołuje obecnie Rada Mediów Narodowych stosując dotychczasowe zasady: 10 członków rady jest ze wskazania ugrupowań parlamentarnych (liczba przypadająca na daną partię wynika ze struktury politycznej parlamentu) a 5 – powołuje RMN spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Rada Programowa jest ciałem społecznym, o charakterze doradczym. Powoływana jest na 4 lata. Ma za zadanie oceniać poziomu i jakość audycji oraz ramówek Polskiego Radia i TVP. Za jedno posiedzenie rady, które odbywa się raz w miesiącu, jej członkowie dostają po ok. 200 zł netto. Ale tylko wtedy, gdy w nim uczestniczą i podpiszą listę.

 

BO

krit

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow