Daniel K. uniewinniony przed sądem

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Daniel K. uniewinniony przed sądem

Po trwającym długie miesiące postępowaniu sądowym Sąd uniewinnił pracownika gminy Daniela K. z zarzutów dotyczących wyłudzeń z PEFRON.


– Wyrok w tej sprawie ogłoszono 14 listopada 2017 roku. Jest on zapisany na 14 stronach.  3 osoby zostały uniewinnione, m.in. Daniel K. Co do trzech innych osób Sąd umorzył postępowanie i orzekł świadczenia pieniężne, co do siedmiu pozostałych osób sąd  orzekł kary grzywny- powiedziała Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Przemyślu  Małgorzata Reizer.


W sprawie wyłudzeń z PEFRON  było aż 16 oskarżonych. Wśród oskarżonych są m.in. byli pracownicy firmy produkującej okna, która należała do Stanisława T. Lista oskarżonych jest długa. Przed Sądem Rejonowym w Przeworsku zeznawali  Danuta Ś., Mateusz Dz., Elżbieta G., Daniel K., Krzysztof P., Maciej P. Mariusz T., Bogusław Z., Marek F., Irena P., Grażyna N., Jan K., Krzysztof N., Mirosław K., Mariusz M., oraz  Piotr H. 


W zbiorowym akcie oskarżenia przygotowanym przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, znalazło się 19 osób. Trzy poprosiły o wyłączenie sprawy do osobnego rozpatrywania, wśród tych trzech osób jest m.in. przeworski przedsiębiorca Stanisław T. Terminu rozprawy przedsiębiorcy nie ma wyznaczonego po dziś dzień ze względu na utajnione akta przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. –termin rozprawy Stanisław T. zostanie wyznaczony gdy CBA wyda zarządzenie o odtajnieniu akt- dodała. M. Reizer. 


Daniel K., był oskarżony o to, że w okresie 2011- 2012 swoimi działaniami miał doprowadzić Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 21 307,92 zł, w ten sposób, że podpisał w imieniu dwóch osób (niepełnosprawnych sióstr Daniela K. -przyp. autora) fikcyjne umowy o pracę z zakładem pracy chronionej. Osoby te posiadały stopień niepełnosprawności, ale w rzeczywistości pracy nie świadczyły i z tego tytułu dofinansowanie we wskazanych kwotach do stanowisk pracy utworzonych dla tych osób, nie przysługiwało- mówiła Rzecznik Sadu Okręgowego w Przemyślu sędzia Małgorzata Reizer. 


Wyrok nie jest prawomocny. 


BO

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow