Złagodzenie dozoru policyjnego dla oskarżonego Zbigniewa K. 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Złagodzenie dozoru policyjnego dla oskarżonego Zbigniewa K. 

Starosta przeworski Zbigniew K. oskarżony w aferze podkarpackiej usłyszał zarzut dotyczący ujawnienia informacji objętych tajemnicą służbową, oraz bezprawnego wpływania na świadka. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, oraz  zakaz kontaktu z innymi oskarżonymi m.in. z Janem B.


– Zbigniew K. wystąpił o złagodzenie dozoru policyjnego. Przez ponad rok trwania śledztwa, oskarżony  zgłaszał się co tydzień w przeworskim Komisariacie Policji. Na jego wniosek dozór złagodzono i obecnie Zbigniew K. zgłasza się tylko raz w miesiącu. Podtrzymano zaś zakaz kontaktu z innymi oskarżonymi i świadkami w tej sprawie- powiedział Rzecznik Prasowy z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, prokurator Piotr Żak – Sprawa Zbigniewa K. jest badana pod kątem dwóch zarzutów tj. art. 231 KK (§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) oraz z art. 245 Kodeksu Karnego. (Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Sprawa ciągle jest badana. Pojawiły się nowe dowody, które trzeba zweryfikować, oraz nowi świadkowie. Całe to postępowanie jest wielowątkowe. To prawda, że Zbigniew K. nie przyznaje się do zarzutów. Weryfikujemy jego zeznania, oraz zeznania innych oskarżonych i świadków –dodał Piotr Żak. Rzecznik Prasowy  Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która prowadzi postępowanie ws. afery podkarpackiej zaznaczył, że pierwsze akty oskarżenia w tej sprawie trafią do sądu już we wrześniu tego roku. 


BO

zbigniew k
Fot. Oskarżony starosta powiatu przeworskiego Zbigniew K. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow