Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska

Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

zarzadzenie (1)-1 zarzadzenie (1)-2

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow