Remont ulic o wartości ponad 850 tys zł

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Remont ulic o wartości ponad 850 tys zł

Kolejny wniosek Burmistrza Miasta Przeworska w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 254 000 zł. Wojewoda Podkarpacki wydał już decyzję zwiększającą dotację dla miasta na realizację zadań drogowych.


Koszt całkowity zadania pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulic gminnych ul. Kasztanowej i ul. Warzywnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasztanowej z drogą powiatową ul. Niepodległości w rejonie drogi krajowej nr 94 oraz dróg powiatowych ul. Niepodległości i ul. Studziańskiej to ok. 509 000 zł.


Realizacja zadania zakłada wykonanie na ul. Warzywnej sieci kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni asfaltowej i budowę chodnika. Na ul. Kasztanowej wykonana zostanie nowa asfaltowa nawierzchnia i wymieniony chodnik. Na tej ulicy powstaną też aktywne przejścia dla pieszych.


W ramach własnych środków, na kwotę ok. 340 000 zł zadanie zostanie rozszerzone o remont bocznych uliczek przy ul. Warzywnej, na których położona zostanie nowa asfaltowa nawierzchnia, wybudowane i uzupełnione zostanie oświetlenie uliczne i wybudowana kanalizacja sanitarna. Również na niemal całej ul. Grochowej położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Łącznie koszt modernizacji tych zadań to 850 000 zł. W ciągu kilku dni zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontów.

 

UM Przeworsk

17499144_1454123134611453_1430320379743948558_n 17425012_1454123137944786_1134976041072940065_n 17499278_1454123117944788_4666039625431567569_n 17458380_1454123161278117_6863626750186412492_n

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow