Powstanie rondo i chodnik

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Powstanie rondo i chodnik

W ramach realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do DK94(Gwizdaj)" na granicy miasta i miejscowości Gwizdaj powstanie rondo, oraz chodnik dla pieszych.


Planowaną inwestycją jest chodnik przylegający do projektowanego ronda na granicy administracyjnej Miasta Przeworska, oraz Gminy Przeworsk w ciągu drogi krajowej Nr 94 za stacją paliw "Orlen" jadąc z Przeworska w kierunku Rzeszowa. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej dla powyższego zadania burmistrz Miasta Przeworska wniósł wniosek do projektu, aby wokół ronda powstał chodnik dla pieszych z wydzielonymi przejściami, który zapewni bezpieczny wydzielony ruch pieszych i pojazdów w miejscu budowanego ronda. -Wniosek ten został uwzględniony i w ramach podjętych uzgodnień dwa samorządy tj. Miasto Przeworsk, oraz Gmina Przeworsk udzielą wsparcia finansowego po 25% kosztów realizacji tego chodnika natomiast pozostałe 50 % kosztów pokryje Samorząd Województwa Podkarpackiego. Wartość robót budowlanych związanych z realizacją tegoż chodnika opiewa na kwotę 115 052 zł. Miasto Przeworsk wesprze ten projekt w wysokości 28 763 zł. Zgodnie z zawarta umową pomiędzy PZDW w Rzeszowie a Wykonawcą prac, chodnik ten zostanie zrealizowany łącznie z budowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej Nr 835 który ma przebiegać od węzła autostradowego "Przeworsk" do projektowanego ronda na drodze Nr 94 na granicy Miasta Przeworska a miejscowością Gwizdaj- podsumował Wojciech Superson zastępca burmistrza miasta Przeworsk.


BO  

1
Fot. Termin realizacji zgodnie z zapisami umowy to październik 2018 r.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow