Policja w służbie Niepodległej

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Policja w służbie Niepodległej

e wtorek w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku odbyła się konferencja z wernisażem fotografii i dokumentacji historycznej pod tytułem „Policja w służbie Niepodległej". Współorganizatorami spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku, Starosta Rzeszowski i dyrekcja szkoły. Konferencja zorganizowana została w miesiącu pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Miała ona na celu przypomnienie i oddanie hołdu tym, którzy życie swoje oddali za niepodległą Ojczyznę.


Konferencja „Policja w służbie Niepodległej” odbyła się we wtorek na auli Zespołu Szkól Zawodowych w Przeworsku była wydarzeniem inaugurującym obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie miało na celu przypomnienie ważnych aspektów historycznych m.in. działalności i roli Policji Państwowej w historii II Rzeczypospolitej.

Kwiecień to szczególny miesiąc pamięci o Zbrodni Katyńskiej. Naszą powinnością jest pamiętać o ofiarach masowych egzekucji, przeprowadzonych wiosną 1940 r. na ponad 21 tysiącach polskich obywateli, wśród których byli także funkcjonariusze Policji Państwowej. Z samej ziemi przeworskiej na wschodzie spoczywa 17 policjantów, których nazwiska znamy. O innych wciąż nie wiemy. Na „nieludzkiej ziemi” jest jeszcze bardzo wiele mogił polskich policjantów, które do chwili obecnej czekają na odkrycie i upamiętnienie. Złożona przez zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej ofiara nie została i nigdy nie zostanie zapomniana.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Marek Mendoń. Komendant przypomniał główne zadania Policji Państwowej utworzonej 24 lipca 1919 r., która została powołana m.in. do walki z przestępczością kryminalną oraz do ochrony państwa przed działalnością antyrządową. Podkreślił, że dzięki ofiarnej służbie funkcjonariusze w okresie międzywojennym swoim zaangażowaniem w służbie zdobyli szacunek ówczesnego społeczeństwa.

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał mł. insp. Mariusz Skiba Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie, który w swoim wystąpieniu pt. "Policji w służbie niepodległej", omówił początki tworzenia formacji, jej udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a także funkcjonowanie w okresie międzywojennym.

Dr Irena Kozimala dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wygłosiła referat pt. „Z dziejów przeworskiej policji w okresie 1918 – 1945”. Przybliżyła historie policji na ziemi przeworskiej omawiając m.in. jej strukturę i realizowane zadania, rolę kobiet w Policji oraz przedstawiła biogramy policjantów i żołnierzy z ziemi przeworskiej, którzy ponieśli śmierć na wschodzie oraz tych, którzy walczyli z najeźdzcą niemieckim w okresie II wojny światowej, a później sowieckim po jej zakończeniu.

Podkom. Marcin Dziubak specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej zaprezentował temat „Ostaszków – Kalinin – Miednoje. Zbrodnia na polskich policjantach”, w którym przedstawił losy ponad 5 tys. funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy wiosną 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.

Na zakończenie konferencji głos zabrał Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, który zwrócił uwagę na charakter wykonywanych przez policjantów zadań. Podkreślił duże zaangażowanie funkcjonariuszy w pomoc dla mieszkańców.

Podczas konferencji otwarta została także wystawa fotografii przedstawiająca działalność Policji Państwowej na Podkarpaciu w okresie międzywojennym.

 

rj

KPP Przeworwsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow