Podinsp. Robert Sobolewski Komendantem Powiatowej Policji w Przeworsku.

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podinsp. Robert Sobolewski Komendantem Powiatowej Policji w Przeworsku.

10 września br w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa wręczył podinsp. Robertowi Sobolewskiemu rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku i odebrał meldunek o objęciu stanowiska. Podczas uroczystości insp. Marek Mendoń pożegnał się ze sztandarem przeworskiej komendy oraz zameldował komendantowi wojewódzkiemu o zdaniu obowiązków.


Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie insp. Henrykowi Moskwie oraz wprowadzenia sztandaru. Po powitaniu gości przez nadkom. Bogusława Pisarczyka – Komendanta Komisariatu Policji w Sieniawie, nastąpiło odczytanie rozkazów o odwołaniu ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku insp. Marka Mendonia oraz powołaniu na to stanowisko podinsp. Roberta Sobolewskiego. Następnie odchodzący komendant pożegnał się ze sztandarem jednostki, a obejmujący stanowisko przywitał się. Obaj złożyli meldunki komendantowi wojewódzkiemu insp. Henrykowi Moskwie. 

W ceremonii, udział wzięli zaproszeni goście: Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, ks. prałat dr Wojciech Pac, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, Prokurator Rejonowy w Przeworsku Anna Bąk – Wójtowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej kpt. Marcin Lachnik, Przewodnicząca Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy KPP w Przeworsku Janina Ryszawa oraz kadra kierownicza i pracownicy cywilni.  

Inspektor Henryk Moskwa w trakcie uroczystości podziękował insp. Markowi Mendoniowi za dobrze pełnioną służbę i jej widoczne efekty w funkcjonowaniu jednostki oraz poprawie bezpieczeństwa w powiecie. Komendant życzył dalszych sukcesów w służbie w sąsiedniej jednostce – Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie.

Komendant wojewódzki pogratulował objęcia stanowiska podisp. Robertowi Sobolewskiemu i życzył mu wielu sukcesów. W swoim przemówieniu komendant zauważył, jak ważna jest współpraca z samorządami, skuteczność działania oraz okazywany szacunek dla innych. Komendant wojewódzki wręczył podinsp. Robertowi Sobolewskiemu pamiątkowe wieczne pióro.  

Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku podziękował za okazane zaufanie, odebrał gratulacje i zapewnienia o współpracy od przedstawicieli samorządu, wymiaru sprawiedliwości, a także policjantów i pracowników.

Podinsp. Robert Sobolewski ma 47 lat, jest żonaty. W policji służy od 27 lat. Swoją karierę rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, gdzie służył 5 lat. Następnie służbę pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie. Od samego początku związany jest z pionem kryminalnym. Ostatnio zajmował stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Oleszycach. Od 1 czerwca br. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku.

Komendantowi podinsp. Robertowi Sobolewskiemu życzymy dalszych sukcesów, powodzenia, a przede wszystkim miłej atmosfery pracy.

rj

KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow