Pierwsza rozmowa z nowym Starostą powiatu przeworskiego Bogusławem Urbanem

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Pierwsza rozmowa z nowym Starostą powiatu przeworskiego Bogusławem Urbanem

Po ostatnich wyborach samorządowych władze w powiecie przeworskim objął Bogusław Urban (PiS). Do nowego Włodarza zwróciliśmy się  z pytaniami o bieżące sprawy powiatu, o jego wizję samorządu na najbliższe pięć lat oraz w kwestiach, które najbardziej nurtują mieszkańców. O szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii będziemy dopytywać na bieżąco. 


Co zamierza Pan zmienić w powiecie po objęciu fotela Starosty?
– Trudno wypowiedzieć się w tym temacie z tego względu, że urząd starosty, jak i jednostki podległe Starostwu Powiatowemu, funkcjonują i opierają swoją działalność na obowiązujących zasadach i przepisach prawa. W związku z tym jakiekolwiek zmiany nie wchodzą tutaj w rachubę.

 

Jakie są według Pana najpilniejsze sprawy, z którymi zmierzy się Pan na starcie?
– Jest szereg spraw, które będę musiał zmienić. Na dzień dzisiejszy należy wymienić trzy najważniejsze. Pierwsza sprawa, która wynikła natychmiast po objęciu przeze mnie funkcji Starosty, dotyczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Dyrektor tej placówki rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron, stąd też na dzień dzisiejszy organizujemy konkurs na to stanowisko.


Druga sprawa, niezwykle istotna, dotyczy szkolnictwa. Powiat przeworski ma bardzo poważny problem z uczniami, którzy wyjeżdżają poza jego teren, nie ma naboru do Zespołu Szkół w Kańczudze, bardzo nikły jest nabór do Zespołu Szkół w Zarzeczu i Sieniawie. Nie będę przedstawiał analizy z czego to wynika, niemniej jednak jest to problem, który trzeba będzie rozwiązać. Od tego nie uciekniemy. Oświata generuje straty w budżecie powiatu wynoszące ponad 3 mln zł.


Trzecią sprawą jest organizacja i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku. W związku z licznymi zastrzeżeniami co do organizacji pracy tej jednostki, sprawa ta poddana będzie dokładnej analizie, zostanie również przeprowadzony audyt. Myślę, że przy rozwiązaniu tego problemu, pomocne będą uwagi Wójtów i Burmistrzów, którzy współpracują na co dzień z Powiatowym Zarządem Dróg, współfinansując wiele inwestycji. Po przeprowadzeniu audytu Zarząd Powiatu Przeworskiego będzie musiał podjąć kroki zmierzające do reorganizacji tego zakładu. 

 

Co z sytuacją w szpitalu? Od kilku tygodni protestuje personel sprzątający. Sprawa jest coraz trudniejsza, o czym mówią pracownicy tej jednostki.
– Sytuacja Szpitala jest mi znana. Wiem, że personel sprzątający domaga się podwyżek, jednak oczekuję tutaj zrozumienia sytuacji zakładu, który generuje na dzień dzisiejszy deficyt w granicach 2,5 mln zł. Na koniec roku będzie on zdecydowanie większy. Oczekuję, że ta sprawa będzie rozwiązana jak najszybciej przez nowego dyrektora, wyłonionego w procedurze konkursowej.

 

Kiedy poznamy nowych dyrektorów SP ZOZ i Muzeum w Przeworsku? Czy zostały już rozpisane konkursy?
– Procedura konkursowa na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Przeworsku będzie uruchomiona już w tym tygodniu. Natomiast w Muzeum na dzień dzisiejszy nie będzie wyłaniany dyrektor, ponieważ jest osoba zastępująca poprzedniego dyrektora przebywającego na urlopie bezpłatnym. Jest to związane z tym, że mogą dojść do skutku rozmowy z władzami miasta Przeworska w kwestii przejęcia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku.   

 

W jakim stanie zastał Pan finanse powiatu?  Czy ułożenie budżetu na 2019 rok będzie wyzwaniem?
– Finanse powiatu są w dobrej kondycji. Wynika to z tego, że państwo polskie generuje wysoki PKB. Dochody powiatu są uzależnione od sytuacji naszego państwa. W powiecie mamy zadłużenie wynoszące ponad 19 mln zł, kwota jego obsługi to 3,4 mln zł, do tego dochodzą odsetki opiewające na kwotę ponad 600 tys. zł. Zarząd Powiatu Przeworskiego stał na stanowisku, że przyjmujemy budżet opracowany przez poprzedników – wynika to z procedur, które musimy przestrzegać. Natomiast w kolejnych krokach będziemy dokonywać systematycznych zmian, dopasowujących się do potrzeb powiatu. Nie spodziewam się tutaj żadnych problemów z realizacją budżetu.

 

Jak widzi Pan współpracę z władzami miasta? Czy były już jakieś rozmowy w tej sprawie?
– Odbyłem spotkanie z Burmistrzem Miasta Przeworska Leszkiem Kisielem, z którym znam się od wielu lat. Było ono poświęcone głównie naszej współpracy, ponieważ mamy wspólne interesy związane z funkcjonowaniem budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta czy realizacją inwestycji drogowych na terenie miasta. Burmistrz zadeklarował chęć przejęcia przez samorząd miejski Muzeum. Będziemy się do tego tematu odnosić po otrzymaniu propozycji w formie pisemnej. Myślę, że nasza współpraca będzie układać się bardzo dobrze.  

 

Które tradycje, zwyczaje i imprezy przyjęte w powiecie będzie chciał Pan kultywować, a które zaniechać?
– Przejrzałem kalendarz imprez powiatu przeworskiego i nie widzę powodu do zmian, to co było realizowane do tej pory nadal będziemy kontynuować. 

 

Czy planowane są zmiany kadrowe w Starostwie?
– Problem dotyczy sytuacji, którą zastałem. W 2018 roku Starosta zatrudnił łącznie 33 osoby, w tym 16 osób przed samymi wyborami, tj. przed 20 października. Umowy dla tych osób są krótkotrwałe, trzymiesięczne. Jest to bardzo istotny problem zwłaszcza, że część z tych osób pracuje na stanowisku pomocy administracyjnej i innych refundowanych stanowiskach pracy, często przez okres 6 – 8 lat. Stąd też muszą tu nastąpić pewne korekty, jakie nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ sprawa każdego pracownika jest sprawą indywidualną. Nie chciałbym swoimi decyzjami przekreślać kariery niektórych osób, a wręcz przeciwnie chciałbym im stworzyć możliwość rozwoju. Jest to dla mnie bardzo ważna kwestia.

 

BO

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow