Partnerzy Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Partnerzy Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku

10-lecie projektu Republiki Federalnej Niemiec Szkoły: Partnerzy Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku. 

Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku została zakwalifikowana do projektu w drodze konkursu w 2008 r.  Od początku wprowadzenia projektu otrzymuje znaczne wsparcie od Instytutu Goethego zarówno finansowe jaki i edukacyjne, na co składają się będą kursy dokształcające dla dyrektorów szkół i kadry pedagogicznej, pomoc finansowa przeznaczona na poprawę wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i do nauki własnej jak również dostęp do stypendiów i kursów letnich organizowanych dla młodzieży w Niemczech.

Środki finansowe przekazane przez Instytut Goethego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku w ramach realizacji projektu: “Szkoły Partnerzy Przyszłości” – “Schulen: Partner der Zukunft” od 2008 roku to około 53 700 euro. W obchodach uroczystości 10-lecia projektu PASCH wzięli udział przedstawiciele Instytutu Goethego: Christoph Mohr oraz wolontariusz Andreas Dirwimmer, radni Miasta Przeworska, przedstawiciele rady rodziców oraz nauczyciele języka niemieckiego wraz z uczniami z powiatu przeworskiego. Christoph Mohr podkreślił wsparcie samorządu dla realizacji projektu w przeworskiej „Jedynce”. W ramach obchodów uroczystości nauczyciele języka niemieckiego oraz uczniowie klas 7 przygotowali program artystyczny, który obejmował: przegląd piosenki niemieckojęzycznej w wykonaniu uczniów z klas 4-7, skecz: „Niemiecki jest prosty oraz  taniec bawarski.

Pani dyrektor szkoły Barbara Motyka wręczyła nagrody w II Powiatowym Turnieju Językowym w kategorii język niemiecki, w konkursach z okazji 10-lecia projektu organizowanych przez Instytut Goethego oraz certyfikaty językowe „Fit in Deutsch” na poziomie A1 i A2. Całości towarzyszyła wystawa pokonkursowa prac „Niemiecki i ja” oraz „Realizacja projektu w latach 2008-2018”. Na koniec goście mogli poczęstować się tortem jubileuszowym.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow