Oświadczenia majątkowe Radnych miasta Przeworska za 2017 rok 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Oświadczenia majątkowe Radnych miasta Przeworska za 2017 rok 

Dane podane zostały według oświadczeń majątkowych zamieszczonych  w Biuletynie Informacji Publicznej za rok 2017. Wszystkie kwoty są kwotami brutto.


Tomasz Kojder 
Wspólnie z małżonką zaoszczędził 93 tys. zł. Podaje, że nie jest właścicielem domu ani mieszkania. Za pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymał 76 402, 42 zł, dieta radnego to 15 120 zł, a świadczenie wychowawcze to 6 tys. zł. Wspólnie z żoną jest właścicielem jednego samochodu.


Maciej Szewczyk
Zaoszczędził 18 tys. zł, jest właścicielem mieszkania o powierzchni 39 m, którego wartość szacuje na 155 tys. zł, mieszkania 49 m, którego wartość szacuje na 245 tys. zł, mieszkanie o powierzchni 46 m wraz z dwoma miejscami postojowymi, którego wartość szacuje na 179 tys. zł, oraz mieszkania o powierzchni 51 m, którego wartość szacuje na 166 tys. zł Dieta radnego wyniosła 11 160 zł, z tytułu umowy o prace uzyskał 90 745, 17 zł, z tytułu najmu objętego ryczałtem uzyskał 5625 zł, środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych 189 zł, z tytułu sprzedaży mieszkania(dochód) 8500 zł. Dochód z tytułu działalności gospodarczej żony 65 790, 21 zł, najem 564, 69zł, (żona). Zasiłek chorobowy i macierzyński 11 897, 27 zł, dochód z tytułu sprzedaży mieszkania 8500zł (żona). Radny jest właścicielem jednego samochodu osobowego. Ma dwa kredyty hipoteczne, oraz kredyt na działalność gospodarczą żony.


Stanisław Wajda 
Podaje, że nie ma żadnych oszczędności. Wspólnie z małżonką jest właścicielem domu o pow. 215 m, którego wartość szacuje na 400 tys. zł i domu o pow. 80 m, którego wartość szacuje na 100 tys. zł Posiada gospodarstwo warzywniczo –sadownicze o pow. 1,27 ha, którego wartość wynosi 38 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął przychód i dochód w wysokości 3 700 zł. Z tytułu emerytury otrzymał 32 133, 52 zl, dieta radnego to 9960 zł, zaś z tytułu opieki nad rodziną z GOPSu otrzymał 6526 zł. Rady posiada jeden samochód.

 
Adam Zabłocki 
Podaje, że nie ma żadnych oszczędności. Wspólnie z małżonką jest właścicielem domu o pow. 140 m, którego wartość szacuje na 300 tys. zł, oraz mieszkania o pow. 60 m, którego wartość szacuje na 130 tys. zł. Razem z żoną ma też działkę budowlaną o pow.  11 a, której wartość to 50 tys. zł. I trzy działki rolne, których wartość szacuje na ok. 3 tys. zł, 2,5 tys. zł. i 1,5 tys. zł. Z tytułu pracy w ZGK sp. z.o.o. w Tryńczy otrzymał 776, 58 zł, z tytułu zatrudnienia 100 229, 40 zł, dieta radnego 11 160 zł, dopłaty obszarowe  934.04 zł, najem 4 tys. zł .Radny jest właścicielem jednego samochodu, wraz z małżonką mają jeden kredyt konsumpcyjny.   


Elżbieta Cholewa
Zgromadziła 135 tys. zł. Na współwłasność posiada dom o powierzchni 170 m, którego wartość szacuje na 450 tys. zł. Posiada grunty orne o pow. 1,55 ha o wartości 8 tys. zł, oraz nieruchomości na współwłasność o pow. 0,35 ha o wartości 400 tys. zł i 2,05 ha o wartości 30 tys. zł . Emerytura wyniosła 59 236,84 zł, dieta radnego 9960 zł, z tytułu najmu 18 tys. zł. Jest właścicielką jednego samochodu 


Marek Janisz
Zgromadził 15 600 zł, podaje, że nie jest właścicielem domu, ani mieszkania. Dochód ze stosunku pracy to 54 710, 21 zł, dieta radnego 11 040 zł. Radny jest właścicielem jednego samochodu.

  
Ryszard Łuczyk 
Zgromadził 14 349 zł. Wspólnie  małżonką jest właścicielem dom o powierzchni 170 m, którego wartość szacuje na 300 tys. zł, oraz działki budowlanej, na której sto dom o wartości 60 tys. zł . Dochód z tytułu świadczenia emerytalnego to 23 668. 12 zł, emerytura żony 20 591. 68 zł, dieta radnego 9960 zł, z tytułu dzierżawy rady uzyskał 2454 zł. Wspólnie z żoną jest właścicielem jednego samochodu.

 
Krzysztof Wiśniowski
Zgromadził 18 tys. zł, razem z małżonką jest właścicielem domu o pow. 200m i działki budowlanej, na której stoi dom, którego wartość szacuje na 350 tys. zł. Z tytułu działalności prowadzenia gospodarczej uzyskał 7330 zł, dochód z PSP 72 504.03 zł, dieta radnego 9960 zł, dochód za pracę za granicą 1081.49zł. Wspólnie  z małżonką są właścicielami dwóch samochodów. Radny ma jeden kredyt mieszkaniowy.


Mieczysław Żuk 
Zgromadził 6027zł. Wspólnie z małżonką posiada pół  domu o pow. 110 m, którego wartość szacuje na 50 500 zł, oraz działkę budowlaną na której stoi dom, o wartości 7500 zł  Posiada gospodarstwo o pow. 1.30 ha, którego wartość szacuje na 40 tys. zł Z tego tytułu osiągnął 1000 zł przychodu i 300 zł dochodu. Z tytułu świadczenia emerytalnego otrzymał 27 943..66 zł, dieta radnego 11 160, zł, płatność bezpośrednia do gruntów 1010. 43 zł.

 
Lesław Gmyrek 
Zgromadził 4500 zł. Wspólnie z małżonką jest właścicielem dom o pow. 140 m, którego wartość szacuje na 300 tys. zł . Radny  z żona ma dwie sąsiadujące  działki budowlane na których stoi dom, których wartość szacuje na 40 tys. zł, oraz działkę rolną, której współwłaścicielami jest również rodzina żony o wartości 14 tys. zł. Radny z żoną posiada 18 akcji zwykłych imiennych po 10 zł za szt. Z tytułu pracy uzyskał 43 942.89 zł, talony zakładowe o łącznej wartości 940 zł , dieta radnego 9960 zł , emerytura żony 12 449. 58 zł . Wspólnie z żoną posiada jeden samochód, oraz kredyt na remont domu.

 
Adam Kaczmar
Zgromadził 7227 zł. Wspólnie  małżonką posiada dom o pow. 108 m, którego wartość szacuje na 200 tys. zł i dom o pow. 80 m, którego wartość szacuje na 20 tys. zł. Wspólnie  z żona posiada budynek gospodarczy o wartości 30 tys. zł, grunty budowlane o wartości 36 tys. zł, grunty orne o wartości 10 tys. zł , grunty letniskowe o wartości 10 tys. zł, grunty budowlane o wartości 24 tys. zł, grunty orne o wartości 1 tys. zł. , budynki gospodarcze o wartości 10 tys. zł Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskał 11 788 zł, dieta radnego 9960 zł, z najmu 4508 zł, z tytułu umowy o pracę otrzymał 16 643. 91 zł.

 
Wacław Krupa
Zgromadził 100 tys. zł. Wspólnie z matka jest właścicielem domu o pow. 110 m, którego wartość szacuje na 300 tys. zł. Z żoną jest właścicielem mieszkania o pow.77m, którego wartość szacuje na 250 tys. zł, ma też gospodarstwo rolne 1, 71ha o wartości 20 tys. zł. Z tego tytułu wspólnie  z żoną osiągnął przychód i dochód 20 tys. zł. Jest też współwłaścicielem działki budowlanej, na której stoi dom o wartości 55 tys. zł. Żona radnego zarobiła 98 672. 29 zł, dochód z innych źródeł to 300 zł. Z tytułu najmu  9100 zł. Radny zarobił 33 832.02 zł, dochód z tytułu umowy zlecenie 900 zł, dieta radnego 9960 zł. Wspólnie  z żonż posiadają dwa samochody i mają jeden kredyt hipoteczny .


Anna Świderska-Ciupa
Zgromadziła 25 tys. zł. W Polisie ubezpieczeniowej na życie z funduszem kapitałowym zgromadziła 15 439. 38 zł. Wspólnie z małżonkiem ma dom o pow. 119 m, którego wartość szacuje na 260 tys. zł, oraz działkę na której stoi dom o wartości  50 tys. zł  i dwie działki rolne o wartości 14 tys. zł i 2 300 zł. Z tytułu umowy o pracę w KRUS zarobiła 72 484.91 zł, jako Sądowy Społeczny Kurator zarobiła 3 382.43 zł, dieta radnego 9960 zł, z tytułu świadczenia 500+ otrzymała 6 tys. zł. Radna jest właścicielką jednego samochodu, ma kredyt hipoteczny i pożyczkę mieszkaniową.

 
Tomasz Majba
Podaje, że nie zgromadził żadnych oszczędności. Wspólnie z małżonką jest właścicielem mieszkania o pow. 84 m, którego wartość szacuje na 240 tys. zł. Prowadzi działalność gospodarczą, z tego tytułu nie miał żadnych dochodów. Z tytułu umowy o pracę w ZSOiZ zarobił 53 978. 46zł, umowa o pracę w SP1 to dochód 2 669.27 zł, dieta radnego 11 160 zł. Z działalności wykonywanej osobiście 5344.80 zł. Posiada jeden samochód. Posiada kredyt hipoteczny i kredyt konsumpcyjny.

 
Grzegorz Sebzda
Zgromadził 9 tys. zł, posiada papiery wartościowe na kwotę 77 097. 39 zł. Żona radnego posiada dom o pow. 160m, którego wartość szacuje na 200 tys. zł i mieszkanie o pow. 44 m, którego wartość szacuje na 120 tys. zł. Posiada 4 działki budowlane o wartości ok. 30 tys. zł, 15 tys. zł, 2 tys. zł, 1 tys. zł. I działkę rolna o wartości ok. 4 tys. zł. Działki są własnością żony, lub radny jest współwłaścicielem. Z tytułu pracy w Piekarni otrzymał 15 273.39 zł, ARIMAR 17 315. 65zł, dieta radnego 9960zł. Żona ma jedną pożyczkę na remont domu.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow