Nowy cmentarz będzie większy, a kaplica zmodernizowana 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Nowy cmentarz będzie większy, a kaplica zmodernizowana 

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 lutego 2019 roku  Burmistrz Leszek Kisiel ogłosił, że prowadzone są rozmowy z właścicielami działek przy nowym cmentarzu, aby powiększyć przeworska nekropolię. Miasto planuje też modernizację kaplicy. 


Każdego roku Gmina Miejska Przeworsk planuje zakup nieruchomości na potrzeby rozbudowy przeworskiej nekropolii, również i w tym roku negocjacje z właścicielami działek sąsiadujących z cmentarzem zostały podjęte. Docelowa wielkość nowego cmentarza uwzględniona zostanie w przygotowywanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 


Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel w bieżącym roku przystąpił do modernizacji wybudowanej ponad 10 lat temu kaplicy cmentarnej. -Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania na wykonanie zadania zaoferowała Firma: Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel. Wartość prac to 33 490,27 zł. Planowany termin ich zakończenia – 31.07.2019r.


UM Przeworsk, BO

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow