Modernizacja ulic i dróg w Przeworsku 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Modernizacja ulic i dróg w Przeworsku 

Systematycznie zmieniające się ulice, infrastruktura i otoczenie Przeworska to skrupulatnie prowadzony zamysł inwestycyjny Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela. W bieżącym roku również zaplanowane są prace mające na celu polepszenie stanu dróg, parkingów oraz chodników na terenie naszego miasta.  


– Jednym z dwóch złożonych zadań zaplanowanych w najbliższym czasie jest budowa dróg: na osiedlu Józefa Benbenka (II etap); przebudowa dróg osiedla Józefa Poniatowskiego (II boczna), ulica gen. Władysława Sikorskiego (boczna), ul. Żurawia (I etap), ul. Klonowa (I etap), ul. Dynowska (II etap).  Zadanie obejmuje budowę i przebudowę dróg o nawierzchniach bitumicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz. Wartość zaplanowanych prac wynosi 1 024 172,27 zł. Termin zakończenia robót planowany jest na 31.10.2019r.


Kolejną inwestycją prowadzoną równolegle będzie budowa parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego (II etap), przebudowa dróg: ul. Gorliczyńska (boczna), ul. Kwietna, ul. Urocza, ul. Szkolna, przebudowa chodnika – dojście do ul. Kąty. Przebudowane zostaną drogi, chodniki i parkingi o nawierzchniach brukowych. To zadanie wykonywać będzie firma DRO – BRUK Bodgan Wojtuń, 37 – 203 Gniewczyna Tryniecka 139. Koszt prac szacowany jest na 669 664,68 zł. Roboty zakończą się podobnie jak poprzednie pod koniec października- informował Burmistrz Leszek Kisiel.


UM Przeworsk, BO


Fot. Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow