Miasto przejmuje muzeum od powiatu 

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Miasto przejmuje muzeum od powiatu 

Podczas lutowej sesji rady miasta radni jednogłośnie, trzynastoma głosami podjęli decyzje o tym, że muzeum będzie jednostką miejską przejęta od powiatu na co wcześniej wyrazili zgodę radni powiatowi. Obecny na sesji Rady Miasta starosta Bogusław Urban pogratulował włodarzowi i radnym mądrej decyzji i zaznaczył, że ta instytucja pod skrzydłami Leszka Kisiela na pewno się rozwinie i zmiana zarządcy dobrze zrobi tej instytucji tak mocno związanej z miastem Przeworsk.


– Mieszkańcy Przeworska wielokrotnie uznawali za celowe, aby organizatorem Muzeum w Przeworsku było miasto Przeworsk, stąd też nasze zainteresowanie przejęciem tej jednostki kultury. Wystąpiłem do Starosty Przeworskiego z wnioskiem w tej kwestii. W pod koniec lutego br. Rada Powiatu Przeworskiego podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zamiaru przekazania samorządowej instytucji kultury Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego do prowadzenia Gminie Miejskiej Przeworsk, a Rada Miasta Przeworska analogiczną –  w sprawie wyrażenia zamiaru przyjęcia realizacji zadania prowadzenia ww. jednostki. Uchwały te stanowią dla mnie punkt wyjścia do prowadzenia rozmów ze Starostą Przeworskim o określeniu kosztów całego przedsięwzięcia. Pragnę zaznaczyć, że negocjacje tego zakresu są zazwyczaj długotrwałe. O wynikach rozmów z powiatem ws. przejęcia muzeum będę informował na bieżąco – powiedział Burmistrz Leszek Kisiel.


 Jak ustaliliśmy na początku powiat będzie składało się z miastem na utrzymanie muzeum potem miasto będzie sukcesywnie będzie samo przechodzić do utrzymywania i zarządzania  kompleksem wraz z zabytkowym parkiem. 


BO


Fot. Starosta przeworski Bogusław Urban