Miasto z powiatem wymieniło się drogami, co to oznacza dla mieszkańców tych ulic?

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Miasto z powiatem wymieniło się drogami, co to oznacza dla mieszkańców tych ulic?

Na wrześniowej sesji Rady Miasta Przeworska Radni zgodnie podjęli uchwałę o przyjęciu darowizny od powiatu i przekazaniu podobnej darowizny od miasta dla powiatu. Chodzi o drogi, by ich remonty w przyszłości były szybsze, a dbanie o ulice w mieście skuteczniejsze.

Mieszkańcy Przeworska wiele razy mieli problem z ulicami, przy których mieszkają i nie wiedzieli do kogo mają się zgłosić ws. np. remontu drogi czy odśnieżania ulic, czy koszenia trawy. Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel postanowił uporządkować te kwestie – W trakcie reformy samorządowej z 1999 roku przypisano ustawowo do województwa podkarpackiego główne drogi o zasięgu wojewódzkim. Pozostałe drogi kategorii wojewódzkiej/ starych województw/ przypisano powiatom, nawet te, które nie miały charakteru i znaczenia komunikacyjnego jako drogi powiatowe. Od kilku lat wspólnie z Panem Starostą Kiszką regulujemy stany prawne dróg w naszym mieście. Uchwały rady miasta o przyjęciu niektórych dróg od powiatu, a dokładnie działek pod drogami mają na celu porządkowanie tych spraw. Drugim argumentem jest to, że niektóre odcinki dróg utraciły znaczenie i rolę jako drogi powiatowe. Po trzecie dla miasta łatwiej utrzymywać porządek, czystość i przeprowadzać remonty dróg, których jest się właścicielem. Dlatego też na ostatniej sesji rady miasta, przyjęliśmy darowiznę w postaci nieruchomości pod następującymi drogami: ul. Niepodległości; ul. Kasprowicza – dwie działki ul. Konopnickiej; ul. Dynowska od skrzyżowania z ul. Głęboką, do skrzyżowania z ul. Dynowska przy torach wąskotorówki; ul. Piłsudskiego. Natomiast miasto przekazało powiatowi trzy działki: przy ul. Krasickiego obok sklepu Rossmann i dawnej "Praktycznej Pani" – dwie działki stanowiące chodnik powiatowy; przy ul. Studziańskiej – działka pod chodnikiem powiatowym naprzeciw sklepu Biedronka. Gdy procedura się zakończy a mam nadzieję, że w tym roku od przyszłego roku 2019 r. drogi te będą zarządzane przez miasto- tłumaczył włodarz.


BO


Fot. Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel tłumaczył jakie znaczenie dla miasta ma przejęcie dróg administrowanych przez powiat. 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow