Koniec z parkowaniem „na dziko” przy PKP 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Koniec z parkowaniem „na dziko” przy PKP 

Przy stacji PKP w Przeworsku powstanie kolejny parking, który ułatwi mieszkańcom podróżowanie. Obecnie przed wyremontowanym dworcem jest malutkie miejsce do parkowania i niewielki parking obok stacji. Miasto wraz z Samorządem Województwa Podkarpackiego wybuduje parking w miejscu, gdzie obecnie kierowcy parkują samochody w trawie. 


Samorząd Województwa Podkarpackiego planuje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolejki Aglomeracyjnej – PKA" . Założenia funkcjonowania kolejki przewidują wykorzystanie istniejącego węzła kolei PKP wraz dworcem w Przeworsku jako końcowego przystanku dla planowanego zadania.  – W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego zaproponował naszemu miastu udział w roli partnera w projekcie. Projekt przewiduje budowę nowego parkingu na terenie miasta Przeworska. Lokalizacja projektowanego parkingu to działka przy ul. Lubomirskich  przylegająca bezpośrednio do kładki dla pieszych biegnącej nad linią kolejową. Trwają rozmowy z właścicielem działki w zakresie możliwości jej przekazania na rzecz miasta, gdyż obecnie działka ta stanowi własność PKP S.A. i zarządzana jest przez Zarząd Nieruchomościami PKP w Krakowie- powiedział nam zastępca burmistrza Przeworska Wojciech Superson.

Przewidywany koszt realizacji parkingu to kwota  251 545,06 zł. Miasto Przeworsk pokryje cześć kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości, opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją robót budowlanych w wysokości 15% kosztów netto oraz 100% podatku VAT, co łącznie stanowi szacowaną wartość udziału miasta na kwotę 77 713,11 zł. Termin realizacji uzależniony jest od uzyskanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wsparcia finansowego w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. 


BO

1
Fot. Nowy parking pod przy kładce rozwiaże problem parkowania w trawie na dziko 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow