Komentarz polityczny- „Rewolucyjna czy oczywista nowelizacja ustawy o ochronie przyrody?”

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Komentarz polityczny- „Rewolucyjna czy oczywista nowelizacja ustawy o ochronie przyrody?”

PIS ma bezwzględną władzę. Przegłosować mogą wszytko. Ustawa, która miała dać wolność Polakom w wycince drzew na swoim podwórku bez pozwoleń, przyczyniła się do masowego niszczenia zieleni w miastach. Czy to błąd PISu?  Jak naprawić tą sytuację?

 

– Uważam, że ustawa "o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach" z grudnia 2016 r.  wprowadza bardzo dobre rozwiązania do naszego systemu prawnego. 

Przywraca Polakom prawo do decydowania o swojej własności. Jest sprawą oczywistą, że właściciele nieruchomości powinni mieć całkowite prawo do swobodnego gospodarowania zielenią na swoich nieruchomościach bez ingerencji urzędników. W miejscach wyciętych drzew bardzo często sadzi się nowe. Pragnę zwrócić uwagę, że protesty w tej kwestii to tylko medialny show polityków będących obecnie w opozycji. 

 

Gdybym miał możliwość włączenia się w prace nad tą ustawą, proponowałbym aby konsekwentnie w przypadku właścicieli terenów, których są gminy (miasta), o zgodzie na wycinkę drzew decydowali mieszkańcy za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radach gmin (miast) a nie jak obecnie starostowie.

 

Ubolewam, że nie zwraca się uwagi na to, ile drzew zostaje ściętych w celu wytworzenia papieru mającego zaspokoić obsługę biurokratycznej machiny, chociażby w kwestii obsługi spraw wymagających zgody wójta lub burmistrza na ścięcie drzewa na własnej posesji.  

 

Ratusz

Tomasz Kojder

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow