Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

Slide

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem burmistrzowi Leszkowi Kisielowi absolutorium za wypełnienie budżetu w 2016 roku. 


Rada Miasta Przeworska podczas absolutoryjnej sesji jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Przeworska absolutorium. Na sesji obecnych było 13 radnych i żaden nie miał wątpliwości w kwestii zagłosowania za udzieleniem absolutorium.  Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna RM. Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez burmistrza w 2016 r. Leszek Kisiel od początku swojej kadencji nie miał problemów z otrzymaniem zielonego światła od Rady. 


BO

DSC_2245
Fot. Po głosowaniu burmistrz podziękował za wspólną pracę nad budżetem radnym, swojemu zastępcy, sekretarzowi, skarbnikowi, kierownictwu urzędu, służbom finansowym oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow