Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem burmistrzowi Leszkowi Kisielowi absolutorium za wypełnienie budżetu w 2016 roku. 


Rada Miasta Przeworska podczas absolutoryjnej sesji jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Przeworska absolutorium. Na sesji obecnych było 13 radnych i żaden nie miał wątpliwości w kwestii zagłosowania za udzieleniem absolutorium.  Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna RM. Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez burmistrza w 2016 r. Leszek Kisiel od początku swojej kadencji nie miał problemów z otrzymaniem zielonego światła od Rady. 


BO

DSC_2245
Fot. Po głosowaniu burmistrz podziękował za wspólną pracę nad budżetem radnym, swojemu zastępcy, sekretarzowi, skarbnikowi, kierownictwu urzędu, służbom finansowym oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow