IV Przeworski Bieg Mikołajkowy

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

IV Przeworski Bieg Mikołajkowy

Zapraszamy serdecznie na IV. Przeworski Bieg Mikołajkowy, który w tym roku odbędzie się 2. grudnia. 

 

inter-a4-bieg_v4-page-001

Dystans dla każdego – tylko 1km.
Zapraszamy szczególnie dzieci z rodzicami!

Zapisy (tylko w dniu biegu!) rozpoczniemy o godz. 11:00 a start zaplanowano na godz. 13:00.

W tym roku kwestować będziemy na rzecz Michalina vs SMA. Mecz o życie 

Dla każdego uczestnika gwarantowany bogaty pakiet startowy i jak zwykle wspaniałe nagrody do wylosowania po biegu.
Zapraszamy!

Szczegóły w Regulaminie akcji „IV Przeworski Bieg Mikołajkowy”

1. Organizatorzy: Przeworska Grupa Biegowa
– Patronat: Burmistrz Miasta Przeworska, Wójt Gminy Przeworsk MOSiR Przeworsk 
– Sponsor główny: Intermarche Przeworsk
– Partnerzy: Restauracja Terapia
– Sponsorzy: Pański Dwór Krzeczowice, Geyer&Hosaja, Kolbruk
– Patronat medialny: Twoje Miasto Przeworsk

2. Cel imprezy:
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
– zbiórka charytatywna dla Michalina vs SMA. Mecz o życie
– promocja Miasta i Gminy Przeworsk
– integracja mieszkańców Miasta i Gminy Przeworsk

3. Informacje na temat biegu:
– Akcja odbędzie się na terenie parkingu sklepu InterMarche przy ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku w dn. 2. grudnia 2016r. w godz. 11:00 – 13:30
– W trakcie akcji prowadzona będzie zbiórka do puszek na rzecz Michalina vs SMA. Mecz o życie, dlatego zachęca się wszystkich uczestników i ich rodziny o przygotowanie datków na ten cel
– Bieg odbędzie się na dystansie ok. 1km (1000m)
– Bieg nie ma charakteru rywalizacji sportowej, nie przewiduje się pomiaru czasu i klasyfikacji końcowej, liczy się sam udział

Program akcji:
– 11:00-12:50 Zapisy uczestników
– 12:50 -13:00 Rozgrzewka
– 13:00 START Biegu
– 13:20 Na mecie pakiet dla kazdego oraz losowanie nagród specjalnych

4. Zapisy i uczestnictwo:
– Zapisy na bieg prowadzone będą w dniu biegu tj. 2.12.2017r. w godzinach 11:00 – 12:50
– Dane niezbędne do zapisu: imię i nazwisko, wiek
– Nie ma ograniczeń wiekowych co do zapisów
– Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem okazania pisemnej zgody opiekunów prawnych lub pod ich nadzorem w trakcie biegu
– Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność
– Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu 
– Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników (300)

5. Świadczenia i nagrody:
– Każdy uczestnik otrzyma przed startem czapkę św. Mikołaja, w której zobowiązany jest biec w trakcie akcji
– Każdy uczestnik otrzyma słodki upominek na mecie
– Po biegu wśród uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe
– Organizator postara się o dodatkowe atrakcje i świadczenia dla uczestników (w zależności od hojności sponsorów)

6. Informacje dodatkowe:
– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 
– Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
– Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu. 
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki (kolizje) mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu. 
– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące oraz osoby związane z przeprowadzeniem biegu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 
– Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 
– W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 


Kontakt w sprawach organizaycjnych:
tel. 661 699 368

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow