Gmina Przeworsk pomaga niepełnosprawnym

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Gmina Przeworsk pomaga niepełnosprawnym

 

Gmina wiejska Przeworsk pozyskała środki na projekty, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym z regionu. Dzięki tym środkom ponad 100 osób będzie korzystać z bezpłatnej rehabilitacji świadczonej w domach, spotkań integracyjnych i wielu innych form wsparcia.

 

Gmina Przeworsk na czele z Danielem Krawcem we współpracy z Gminą Dynów przystąpiła do projektu, który ma pomóc funkcjonować osobom niepełnosprawnym.    Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej” z Nowosielec pozyskało środki z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Razem”. Fundusze w ramach tego zadania przeznaczane są na realizację zadania publicznego na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w różnym wieku, w tym dzieci i młodzieży, pochodzących z dwóch gmin partnerskich – opowiadała Magdalena Cużytek, koordynator projektu z ramienia Urzędu Gminy Przeworsk i członek Stowarzyszenia z Nowosielec.

46 osób objętych tym projektem będzie uczestniczyć w rożnych programach wsparcia i spotkaniach integracyjnych oraz skorzysta z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Stowarzyszenie na realizację zadania otrzymało dofinansowanie w kwocie 28 530 zł.

 

gmina

Fot. Wolontariusze na spotkaniu z posłanką Anną Schmidt-Rodziewicz i wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem .

 

Pomoc dla seniorów

 

Drugim projektem, którym może poszczycić się gmina, który realizuje Fundacja Reintegracji Społecznej i Zawodowej MONAR. Fundacja działaniem objęła dwie gminy – Przeworsk i Dynów, projekt w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Bank serca – systemowe wsparcie seniorów o ograniczonej sprawności”. Sabina Południak z z UG Przeworsk, koordynatorka projektu i członek Fundacji zaznaczyła, że tym projektem zostanie objętych aż 100 seniorów, a 60 osób niepełnosprawnych otrzyma indywidualne zabiegi rehabilitacyjne połączone z edukacją w zakresie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, pozwalających im na podtrzymywanie sprawności ruchowej. Wszystkie osoby otrzymają niewielkie wsparcie materialne. Seniorom zakupione zostaną np. środki czystości, żywność czy odzież .

 

Poszukiwani ludzie dobrej woli

 

W założeniu projektu jest integracja społeczeństwa z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Stąd idea, by osoby o dobrym sercu, które bezinteresownie chcą poświęcić swój czas i wesprzeć seniora, który mieszka w jego bliskim otoczeniu poprzez pomoc w czynnościach dnia codziennego zgłosiły się do współtworzenia inicjatywy.

 

Sprzęt rehabilitacyjny dla każdego

 

Projekt realizowany przez gminę zakłada otworzenie przy Urzędzie Gminy Przeworsk wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Kolejnym ważnym elementem projektu jest powstanie punktu informacji o rzeczach używanych tj. sprzęty gospodarstwa domowego, meble i inne przydatne przedmioty, które nadają się jeszcze do użytku, a nam już nie są potrzebne i możemy oddać je komuś potrzebującemu. Projekt opiewa na kwotę 130 100 zł, z czego praktycznie 70% kwoty zostanie wydatkowane na terenie Gminy Przeworsk.

 

BO

 

 


 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow