Gmina Przeworsk pomaga niepełnosprawnym

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Gmina Przeworsk pomaga niepełnosprawnym

 

Gmina wiejska Przeworsk pozyskała środki na projekty, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym z regionu. Dzięki tym środkom ponad 100 osób będzie korzystać z bezpłatnej rehabilitacji świadczonej w domach, spotkań integracyjnych i wielu innych form wsparcia.

 

Gmina Przeworsk na czele z Danielem Krawcem we współpracy z Gminą Dynów przystąpiła do projektu, który ma pomóc funkcjonować osobom niepełnosprawnym.    Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej” z Nowosielec pozyskało środki z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Razem”. Fundusze w ramach tego zadania przeznaczane są na realizację zadania publicznego na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w różnym wieku, w tym dzieci i młodzieży, pochodzących z dwóch gmin partnerskich – opowiadała Magdalena Cużytek, koordynator projektu z ramienia Urzędu Gminy Przeworsk i członek Stowarzyszenia z Nowosielec.

46 osób objętych tym projektem będzie uczestniczyć w rożnych programach wsparcia i spotkaniach integracyjnych oraz skorzysta z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Stowarzyszenie na realizację zadania otrzymało dofinansowanie w kwocie 28 530 zł.

 

gmina

Fot. Wolontariusze na spotkaniu z posłanką Anną Schmidt-Rodziewicz i wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem .

 

Pomoc dla seniorów

 

Drugim projektem, którym może poszczycić się gmina, który realizuje Fundacja Reintegracji Społecznej i Zawodowej MONAR. Fundacja działaniem objęła dwie gminy – Przeworsk i Dynów, projekt w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Bank serca – systemowe wsparcie seniorów o ograniczonej sprawności”. Sabina Południak z z UG Przeworsk, koordynatorka projektu i członek Fundacji zaznaczyła, że tym projektem zostanie objętych aż 100 seniorów, a 60 osób niepełnosprawnych otrzyma indywidualne zabiegi rehabilitacyjne połączone z edukacją w zakresie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, pozwalających im na podtrzymywanie sprawności ruchowej. Wszystkie osoby otrzymają niewielkie wsparcie materialne. Seniorom zakupione zostaną np. środki czystości, żywność czy odzież .

 

Poszukiwani ludzie dobrej woli

 

W założeniu projektu jest integracja społeczeństwa z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Stąd idea, by osoby o dobrym sercu, które bezinteresownie chcą poświęcić swój czas i wesprzeć seniora, który mieszka w jego bliskim otoczeniu poprzez pomoc w czynnościach dnia codziennego zgłosiły się do współtworzenia inicjatywy.

 

Sprzęt rehabilitacyjny dla każdego

 

Projekt realizowany przez gminę zakłada otworzenie przy Urzędzie Gminy Przeworsk wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Kolejnym ważnym elementem projektu jest powstanie punktu informacji o rzeczach używanych tj. sprzęty gospodarstwa domowego, meble i inne przydatne przedmioty, które nadają się jeszcze do użytku, a nam już nie są potrzebne i możemy oddać je komuś potrzebującemu. Projekt opiewa na kwotę 130 100 zł, z czego praktycznie 70% kwoty zostanie wydatkowane na terenie Gminy Przeworsk.

 

BO