Burmistrz zarobi mniej o ponad tysiąc zł 

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Burmistrz zarobi mniej o ponad tysiąc zł 

Wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc. – zakłada przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych. W wyniku tej ustawy burmistrz Przeworska Leszek Kisiel od 1 lipca 2018 zarobi mniej o 1 160 zł brutto miesięcznie.


Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych- czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.


W rozporządzeniu wprowadzono także rozwiązania dotyczące m.in.: doprecyzowania przepisów odnoszących się do wynagrodzenia prowizyjnego; wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej; przeredagowania i uporządkowania tabel stanowisk- wskazano. Rada Ministrów zmieniając Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zmieniła warunki i stawki wynagrodzenia i zaszeregowania funkcjonujące od 10 lat. 


– Celem dostosowania wynagrodzenia burmistrza do nowych obniżonych stawek zaproponowany został projekt uchwały, który zakłada obniżenie wynagrodzenia burmistrza o 1 160 zł brutto miesięcznie, tj. 13 920 zł. brutto rocznie. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o pracownikach samorządowych Rada Miasta ustala wynagrodzenie burmistrza w drodze uchwały. Ostatnie wynagrodzenie burmistrza ustalone zostało uchwałą z dnia 11 grudnia 2014 r. Z dniem 1 lipca 2018 roku ustala się wynagrodzenie brutto dla Burmistrza Miasta Przeworska: 


1.      Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 800 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
2.      Dodatek funkcyjny w wysokości 2 100 zł. (słownie: dwa tysiące sto złotych).
3.      Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
4.      Dodatek stażowy liczony wg odrębnych przepisów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie- poinformowała Agnieszka Zakrzewska sekretarz Urzędu Miasta w Przeworsku.


 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow