BURMISTRZ ODEBRAŁ PROMESĘ DLA PRZEWORSKA

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

BURMISTRZ ODEBRAŁ PROMESĘ DLA PRZEWORSKA

Przeworsk znalazł się wśród 58 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, objętych promesą na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Podczas spotkania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z udziałem wiceministra sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, podkarpackich parlamentarzystów, wicemarszałka i przedstawicieli gmin, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel odebrał dokument potwierdzający dotację dla Przeworska w wysokości 1 mln 431 tys. 200 zł.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 80% wartości dwóch zadań inwestycyjnych:
1. Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej (II etap), gdzie zakres prac obejmie ciąg dalszy budowy kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji sieci gazowej, budowę drenaży odwadniających osuwisko.

2. Stabilizacja osuwiska w rejonie ulicy Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej w Przeworsku wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej (etap I). Zakres prac etapu obejmie budowę kanalizacji deszczowej i odbudowę nawierzchni ul. Krętej.

Do podkarpackich samorządów trafi łącznie 77 mln zł, z czego 56 mln zł przeznaczone będzie na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln 
zł na stabilizacji osuwisk.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow