Burmistrz o parkowaniu wokół Ratusza 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Burmistrz o parkowaniu wokół Ratusza 

Wracamy do tematu parkometrów wokół Ratusza w Przeworsku (O sprawie pisaliśmy tutaj http://mojprzeworsk.pl/2018/03/parkometry-wokol-rynku-przeworsku/). Jaki będzie ich los i jak będzie wyglądać parkowanie w tym strategicznym miejscu dla mieszkańców miasta? 


O stanowisko w tej kwestii poprosiliśmy Urząd Miasta Przeworska. Odpowiedzi udzielił nam burmistrz Leszek Kisie l- O potrzebie znalezienia sposobu rozwiązania problemu zakorkowania centrum miasta mówiliśmy od dwóch lat. A problemy z tym związane mieszkańcy Przeworska znają od ponad dekady wraz ze wzrastającą liczbą samochodów oraz wykorzystywaniem centrum Przeworska przez mieszkańców miejscowości ościennych jako centrum przesiadkowego. Po raz pierwszy w budżecie miasta na rok 2018 zostały zabezpieczone środki na opracowanie koncepcji budowy strefy płatnego parkowania, powtarzam koncepcji. Wymagać ona będzie specjalistycznych analiz w kwestii formy ograniczenia stałego parkowania w historycznym centrum miasta i ulic ościennych. O tym, jakie rozwiązania zostaną  wprowadzone i czy w ogóle zostaną wdrożone zadecyduje rada miasta, po przedłożeniu jej przeze mnie stosownego projektu uchwały w tym zakresie. Zadaniem burmistrza jest przygotowanie rzeczowych materiałów do dyskusji nie tylko z radnymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami i przedsiębiorcami z tego terenu, którzy wielokrotnie zgłaszali interwencje z prośba o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Koncepcja ma być przygotowana w wariantach rozwiązań komunikacyjnych, jak i wariantach kosztów budowy takiego systemu w połączeniu z budową parkingów alternatywnych. Rozpoczynanie dyskusji bez przygotowania, bez jakichkolwiek materiałów czy analiz jest czystą futurologią, a posługiwanie się przez przewodniczącego materiałem z Internetu, dotyczącego innego miasta o zupełnie odmiennej specyfice, wielkości i układzie komunikacyjnym jest mało poważne. Pan przewodniczący nie był zainteresowany tym tematem na komisjach rady, omawiających sprawy budżetowe i drogowe. Rozumiem, że obecna próba wywołania dyskusji przez przewodniczącego rady jest elementem zbliżających się wyborów, bo na pewno nie rzeczowej i merytorycznej dysputy. Ale do tego w ostatnich miesiącach zdążyłem się przyzwyczaić. Mieszkańcom Przeworska deklaruję przedstawienie pod ocenę koncepcji po jej opracowaniu- skwitował Leszek Kisiel.


BO
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow