Bierny dziś – aktywny jutro

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Bierny dziś – aktywny jutro

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujące woj. podkarpackie.

 

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • Niepełnosprawne,

 • Bierne zawodowo,

 • Zamieszkałe wieś/miasto poniżej 20 tys. mieszkańców,

 • Których dochód na członka rodziny wynosi do 500 zł na osobę oraz

 • Osoby o niskich kwalifikacjach.

 •  

W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 • Pośrednictwo pracy,

 • Doradztwo psychologiczno-zawodowe

 • Indywidualny Plan Działania (IPD);

 • Szkolenia specjalistyczne (min. księgowość, kadry, płace, kucharz, obsługa kas fiskalnych, grafika komputerowa, kosmetyczka itp.), potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu;

 • Stypendium szkoleniowe;

 • 4 – miesięczne płatne staże – 1570 zł/mc;

 • Asystent osoby niepełnosprawnej – 4 m-ce

 • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia;

 • Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

 

rekrutacja-16-31-01-2107-i-edycja

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

a) osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 114, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;

b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – z dopiskiem „Bierny dziś – aktywny jutro” – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

 

 

Biuro projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51,

35-959 Rzeszów

Tel.: 17 86 76 253

www.rarr.rzeszow.pl

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/bierny-dzis-aktywny-jutro

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow