Bernardyni apelują do wiernych by zgłaszali cuda

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Bernardyni apelują do wiernych by zgłaszali cuda

Ksiądz Arcybiskup Adam Szal powołał Komisję ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej. Jednak podstawowym warunkiem ,aby mogło dojść do koronacji są przejawy aktualnej czci oddawanej Najświętszej Maryi Pannie w Jej Przeworskim Obrazie. Dlatego Bernardyni proszą wszystkich, którzy doznali łaski o zgłaszanie się. 


Pierwsze  posiedzenie Komisji ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej odbyło się 17 lutego br. Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowanie historyczne dotyczące kultu Cudownego Wizerunku. Ojcowie Bernardyni ufają, że spełnią się pragnienia przeworszczan i wyczekiwana przez ponad 90 lat koronacja wkrótce nastąpi.   Jednak aby mogło dojść do koronacji potrzeba więcej przejawów aktualnej czci oddawanej Najświętszej Maryi Pannie w Jej Przeworskim Obrazie. – Zwracamy się zatem do wszystkich Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia o składanie świadectw doznanych łask: uzdrowienia, nawrócenia, umocnienia duchowego, wyproszenia narodzin dziecka, rozwiązania trudnych spraw, czy jakiejkolwiek innej pomocy w troskach i doświadczeniach życiowych. Jest to wspaniała okazja do wyrażenia wdzięczności za wysłuchanie modlitw zanoszonych za wstawiennictwem naszej Matki – apelują oo. Bernardyni. – W tej sprawie prosimy o kontakt z Ojcem Gwardianem. Każdy, kto zechce podzielić się informacją o doznanej przez siebie łasce w bezpośredni sposób przyczyni się do pomyślnego sfinalizowania starań o koronację Cudownego Obrazu. Równocześnie zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia, która od ponad 400 lat odbiera cześć w naszej bernardyńskiej świątyni – czytamy w komunikacie przeworskich Bernardów.


BO

MB
Fot.www.przeworsk.bernardyni.pl  Replika cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow