Absolutorium burmistrza bez poparcia członków przeworskiego PIS 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Absolutorium burmistrza bez poparcia członków przeworskiego PIS 

Po scysji burmistrza Przeworska Leszka Kisiela z przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Kojdrem radni przegłosowali absolutorium dla włodarza. Od głosu poparcia dla burmistrza wstrzymał się przewodniczący rady, oraz trzech członków Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Łuczyk, Anna Świderska-Ciupa, oraz Stanisław Wajda.


Na sesji absolutoryjnej obecnych było dwunastu  radnych. Czterech członków Prawa i Sprawiedliwości uznało, że nie zagłosuje za absolutorium dla burmistrza i wstrzymało się od głosu. Burmistrz Leszek Kisiel mocno skrytykował postawę Tomasza Kojdra. Przewodniczący Rady również poddał w wątpliwość nienaganność działań burmistrza i zaznaczył, iż nie mógłby podnieść ręki za absolutorium, podając za przyczynę  fakt, iż burmistrz działał niezgodnie z prawem, za co grożą mu konsekwencje prawne.

Po  ostrej wymianie zdań z włodarzem dodał, że w kwestii prawa nie ma wystarczających kompetencji i nie powinien wypowiadać się w danym temacie.

Dyskusję zakończyło głosowanie radnych, które ostatecznie przyznało burmistrzowi absolutorium. Osiem  głosów za i cztery wstrzymujące się.  


Leszek Kisiel w sprawozdaniu poinformował, że budżet miasta po stronie dochodów został wykonany w kwocie 61.253.070,13 zł, co stanowi 98,12%.Wydatki budżetu miasta wyniosły 61.054.872,69 zł, czyli 96,80% planu. Pozytywną opinię na temat finansów w  Przeworsku wydała wcześniej także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Przeworska.


BO

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow