Absolutorium burmistrza bez poparcia członków przeworskiego PIS 

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Absolutorium burmistrza bez poparcia członków przeworskiego PIS 

Po scysji burmistrza Przeworska Leszka Kisiela z przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Kojdrem radni przegłosowali absolutorium dla włodarza. Od głosu poparcia dla burmistrza wstrzymał się przewodniczący rady, oraz trzech członków Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Łuczyk, Anna Świderska-Ciupa, oraz Stanisław Wajda.


Na sesji absolutoryjnej obecnych było dwunastu  radnych. Czterech członków Prawa i Sprawiedliwości uznało, że nie zagłosuje za absolutorium dla burmistrza i wstrzymało się od głosu. Burmistrz Leszek Kisiel mocno skrytykował postawę Tomasza Kojdra. Przewodniczący Rady również poddał w wątpliwość nienaganność działań burmistrza i zaznaczył, iż nie mógłby podnieść ręki za absolutorium, podając za przyczynę  fakt, iż burmistrz działał niezgodnie z prawem, za co grożą mu konsekwencje prawne.

Po  ostrej wymianie zdań z włodarzem dodał, że w kwestii prawa nie ma wystarczających kompetencji i nie powinien wypowiadać się w danym temacie.

Dyskusję zakończyło głosowanie radnych, które ostatecznie przyznało burmistrzowi absolutorium. Osiem  głosów za i cztery wstrzymujące się.  


Leszek Kisiel w sprawozdaniu poinformował, że budżet miasta po stronie dochodów został wykonany w kwocie 61.253.070,13 zł, co stanowi 98,12%.Wydatki budżetu miasta wyniosły 61.054.872,69 zł, czyli 96,80% planu. Pozytywną opinię na temat finansów w  Przeworsku wydała wcześniej także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Przeworska.


BO