Powrót

Starosta zrezygnował z mandatu radnego

Marzec 23, 2020

 

Oświadczenie Starosty Przeworskiego Bogusława Urbana

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Powiatu Przeworskiego

Komisarz Wyborczy w Przemyślu postanowieniem nr 49/2020 stwierdził wygaśnięcie z dniem 13 marca 2020 roku mojego mandatu w Radzie Powiatu Przeworskiego w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego. 


Wygaśnięcie mandatu radnego nie ma wpływu na sprawowanie urzędu Starosty Powiatu, a wiąże się jedynie z brakiem możliwości brania udziału w głosowaniach nad uchwałami podczas sesji rady.


Jako Starosta mam bardzo dużo obowiązków, zajmuję się sprawami całego powiatu przeworskiego, uczestniczę w różnego rodzajach uroczystościach, spotkaniach i brak mi czasu na kontakty z mieszkańcami okręgu wyborczego z którego zostałem wybrany tj. gminy Gać, Jawornik Polski i Kańczuga. Moja decyzja oznacza, że mandat radnego obejmie osoba z kolejnym wynikiem na liście KW Prawo i Sprawiedliwość i jestem przekonany, że godnie będzie reprezentować interesy mieszkańców w Radzie Powiatu Przeworskiego. Nową osobę w Radzie Powiatu będę osobiście wspierał swoimi działaniami. Mieszkańcy mojego okręgu wyborczego nadal mogą liczyć na zaangażowanie mojej osoby w działalność społeczną w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich codziennego życia.


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Usługi Remontowo Budowlane Heron maszyny Kucab