Powrót

Umowa na prace budowlane w części budynku dawnej szkoły w miejscowości Ujezna podpisana!

Sierpień 16, 2019

Umowa na prace budowlane w części budynku dawnej szkoły (obecnie budynek świetlicy wiejskiej) w miejscowości Ujezna podpisana!

Wójt Gminy Daniel Krawiec podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Pacuła z siedzibą w m. Munina. Roboty budowlane będą wykonywane w ramach zadania – „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk” – zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku świetlicy wiejskiej na działalność kulturalną i bibliotekę, plac zabaw, siłownię zewnętrzną i pozostałe elementy w m. Ujezna”. 


W ramach zadania planuje się zmianę sposobu użytkowania budynku polegającą na dostosowaniu poddasza na bibliotekę. 


Zostaną wykonane: wewnętrzna klatka schodowa, wymiana stropu drewnianego, budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych, wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian wewnętrznych budynku, docieplenie stropu, wymiana konstrukcji dachu z pokryciem. 


Dodatkowo przy budynku zostanie wykonany plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz pozostałe elementy jak: ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem. Teren pod plac zabaw i siłownię zostanie zniwelowany i ogrodzony.  

 

Artur Wyczarski


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Szik Frydrych Heron maszyny Kucab