Powrót

VII Sesja Rady Powiatu Przeworskiego

Czerwiec 20, 2019

W dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji. 


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.

5. Przedstawienie Raportu o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2018 rok.

6. Debata nad raportem o stanie powiatu przeworskiego;

      a) Głosy radnych,

      b) Głosy mieszkańców.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Przeworskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystawienia weksla in blanco.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Przeworskiego do wystawienia weksla in blanco.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kańczudze wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kańczudze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kańczudze wchodzące w skład Zespołu Szkół w Kańczudze.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Sieniawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Sieniawie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sieniawie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zarzeczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zarzeczu wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Kańczudze wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kańczudze w pięcioletnie Technikum w Kańczudze wchodzące w skład Zespołu Szkół w Kańczudze

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Sieniawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Sieniawie w pięcioletnie Technikum w Sieniawie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sieniawie

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zarzeczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu w pięcioletnie Technikum w Zarzeczu wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Przeworsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku w pięcioletnie Technikum w Przeworsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Przeworskim a Miastem Lipany w Republice Słowackiej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przeworskiego, od dnia 1 września 2019 roku.

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przeworskiego.

27. Interpelacje i zapytania radnych.

28. Wnioski i oświadczenia.

29. Zakończenie sesji.

 

https://youtu.be/josWPzxk8Yk

 

http://twojatv.info/


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab