Powrót

VII Sesja Rady Gminy Zarzecze

Czerwiec 28, 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)  zwołuje się na dzień 26 czerwca 2019 r. (tj. środa) na godz. 11:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

 

 VII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 z następującym porządkiem obrad:  

Otwarcie,
Stwierdzenie prawomocności obrad,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
Ocena zasobów pomocy społecznej,
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Debata nad raportem o stanie Gminy Zarzecze,
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Zarzeczu,
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Zarzeczu,
Dyskusja, wolne wnioski,
Zamknięcie obrad Sesji.

 

http://twojatv.info


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab