Powrót

V sesja Rady Powiatu Przeworskiego

Marzec 19, 2019

W dniu 1 marca 2019 roku (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 odbędzie się V sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2019 dla SP ZOZ w Przeworsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/202/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy w związku ze zmianami administracyjnymi.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6 lutego 2019 roku Nr IV/31/19 w sprawie diet dla radnych Powiatu Przeworskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zakończenie sesji.

 

 

 

twojatv.info/


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab