Powrót

Jak ryba w wodzie- Świętoniowa

Grudzień 15, 2017

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej  w okresie od 12 września do 22 listopada br. realizowało projekt „Jak ryba w wodzie” w ramach ogólnopolskiego projektu powszechnej  nauki pływania „Umiem pływać” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W projekcie wzięło udział 222 uczniów  klas I – III z 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Przeworsk. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jaką daje umiejętność pływania. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na krytej pływalni MOSiR w Jarosławiu oraz basenie Szkoły Podstawowej nr. 1 w Przeworsku. Podczas realizacji 20 godzinnego programu pod kierunkiem uprawnionych instruktorów, uczniowie poznawali tajniki nauki pływania oraz nabywali praktyczne umiejętności pływania. W organizację zajęć zaangażowani byli również wychowawcy i rodzice uczniów w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów oraz na basenach.                

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie z niecierpliwością czekając na każdy kolejny wyjazd, ze smutkiem opuszczając basen po zakończeniu zajęć. Frekwencja uczniów na zajęciach była bardzo wysoka. Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, zaangażowały także do wspólnych działań rodziców. Zajęcia dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.                                         

Głównymi założeniami projektu było wyrównywanie szans w dostępnie do infrastruktury sportowej, zwłaszcza uczniów zamieszkujących tereny, na których nie ma krytej pływalni. Były to zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne.                                   

 Na zakończenie realizacji programu wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec oraz Wiesław Bukowski prezes zarządu Stowarzyszenia wręczyli wszystkim uczniom pamiątkowe dyplomy ukończenia zajęć co dzieci przyjęły z wielką radością.


Projekt był finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Przeworsk. Wartość projektu to kwota 79800,- zł.

Prezes zarządu Wiesław Bukowski

 Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Kucab Heron maszyny